Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > “Korse Meselesi”: Geç Osmanlı’da Moda, Sağlık ve Kadın Güzelliğini Tartışmak

“Korse Meselesi”: Geç Osmanlı’da Moda, Sağlık ve Kadın Güzelliğini Tartışmak

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Ankara Tarih Vakfı
  • Adres: Güneş Sokak. Sönmez Apartmanı. 17/4 Aşağı Ayrancı, Çankaya
  • Şehir:

Tarih Vakfı Ankara tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları, Berrak Burçak’ın, “‘Korse Meselesi’: Geç Osmanlı’da Moda, Sağlık ve Kadın Güzelliğini Tartışmak” başlıklı sunumuyla devam ediyor.

“KORSE MESELESİ”: GEÇ OSMANLI’DA MODA, SAĞLIK VE KADIN GÜZELLİĞİNİ TARTIŞMAK

Dr. Berrak Burçak, konuşmasında Sultan II. Abdülhamid dönemi (1876-1909) popüler basınında önemli bir tartışma konusu haline gelen korse meselesi üzerinden şehirli Müslüman kadınların ev içi kıyafetlerini düzenlemeye yönelik tıbbi kamusal bir söylemin ortaya çıkışını ele alacaktır. Bir taraftan Batı modasına yönelik tüketim talebi diğer taraftan Müslüman bir toplum inşa etme gereklerine cevap verme ihtiyacı arasında kalan dönemin reformcu eliti, şehirli elit Müslüman kadının ev içi kıyafetini düzenlemek adına, modern tıp eğitimi almış diplomalı doktorlar özelinde kıyafet, sağlık ve vatanseverliği birleştiren hıfzı-sıhhat temelli yeni bir söylem geliştirdiler. Kadın bedenini son dönem Osmanlı modernleşme çabalarının odağına yerleştiren bu yeni söylem Batılılık/yerlilik, sağlık/hastalık ve fıtri güzellik/suni güzelleşmek karşıtlıkları üzerinden Müslüman kadınların hane içi giyimlerini özel/bireysel bir meseleden tıbbi kamusal bir söyleme dönüştürmüştür.

Tarih: 21 Şubat 2020, Cuma

Saat: 18:00

Adres: Selanik Caddesi 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat Kızılay/ANKARA

Dr. Berrak Burçak; doktora çalışmasını 2005 yılında Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı. İlgi alanları Osmanlı-Türk entelektüel tarihi, bilim ve sağlık tarihi, toplumsal cinsiyet çalışmalarıdır. Burçak’ın çalışmaları Middle Eastern Studies, Kebikeç ve Toplumsal Tarih gibi dergilerde ve çeşitli kitap derlemelerinde yayımlandı. Halen Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak ders vermektedir.