Tarih Vakfı > Etkinlikler > Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları > Köpe Ailesinin Gözünden Savaş Ve Mütareke Dönemi İstanbul’unda Yaşam (1914-1923)

Köpe Ailesinin Gözünden Savaş Ve Mütareke Dönemi İstanbul’unda Yaşam (1914-1923)

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları devam ediyor.

Engin Kılıç’ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde “Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele” temasıyla devam eden Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları’nın yeni yıldaki ilk konukları “Köpe Ailesinin Gözünden Savaş Ve Mütareke Dönemi İstanbul’unda Yaşam (1914-1923)” başlığıyla Nefin Dinç, Lorans Tanatar Baruh ve Erol Ülker olacak.

Tarih: 9 Ocak 2020

Saat: 18:30-20:00

Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sk. No: 10 Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği binası)

.

Bu sunum, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına ve Cumhuriyet’in kuruluş dönemine ışık tutacak özel bir görsel, işitsel ve yazılı arşiv koleksiyonu hakkındadır. Söz konusu koleksiyon, İstanbul’da 1897 yılında Fransız ve Macar asıllı bir ailede doğan Antoine Köpe’nin ciltler dolusu anılarına, büyük bir kısmı kardeşi Taib Köpe’ye ait olmak üzere biriktirdiği, daha önce hiç bir yerde basılmamış, yüzlerce fotoğrafa ve çizdiği sayfalar dolusu karikatüre dayanmaktadır. Ayrıca bu özel arşivin parçası olan, içinde Istanbul’un daha önce hiç görülmemiş çok sayıda görüntü ve ses kaydının da olduğu bu malzeme, yalnızca Köpe ailesinin değil aynı zamanda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin tarihine de tanıklık etmektedir. Balkan Savaşlarından, Cihan Harbi’ne , Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden modern Türkiye’nin kuruluşuna değin pek çok önemli gelişmeye bizzat şahit olan Antoine Köpe ve ailesi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu vatandaşıdır. Bu konuşmada öncelikle Köpe’lerin iki imparatorluk arasında geçen yaşam serüvenine ilişkin genel bir çerçevenin sunulması amaçlanıyor. Daha sonra Cihan Harbi ve mütareke dönemlerine odaklanarak, başta Antoine Köpe olmak üzere aile bireylerinin Selanik’ten, İstanbul’a, Filistin’den Braşova’ya ve Zonguldak’a kadar uzanan yaşam öykülerinden kesitler verilecek. Zengin bir aile arşivinden yola çıkarak dönemin toplumsal, kültürel ve siyasal bağlamı hakkında neler öğrenilebileceği tartışmaya açılacak.