Tarih Vakfı > Etkinlikler > Konferans, Sempozyum ve Söyleşiler > Kapitalizmin Yükselişi ve Çöküşü: Kuramsal Bir Değerlendirme

Kapitalizmin Yükselişi ve Çöküşü: Kuramsal Bir Değerlendirme

by tarihvakfi


Tarih Vakfı Ankara şubesi tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları, yeni dönemin ikinci buluşmasını 4 Ekim Cuma günü Haldun Gülalp’in yapacağı “Kapitalizmin Yükselişi ve Çöküşü: Kuramsal Bir Değerlendirme” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirecek.

4 Ekim Cuma günü saat 18:00‘de gerçekleştirilecek olan programda sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Adres: Selanik Caddesi 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat Kızılay/ANKARA

KAPİTALİZMİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Kapitalizmin sonunun yaklaştığı düşüncesi her geçen gün daha çok yaygınlaştığı ve kabul gördüğü halde, bunun kapitalizmin olağan krizlerinin artık aşılamaz hale geldiği türünden tespitlere dayandırıldığı görülmektedir. Buna bağlı olan diğer bir önemli beklenti de kapitalizmin sonunun bir sınıf ayaklanmasına dayanan devrim yoluyla gerçekleşeceği yolundaki klasik tezdir. Haldun Gülalp konuşmasında, kapitalizmin sonuna dair öngörüsünü sistemin yaşam döngüsünü değerlendiren bir analize dayandıracak, devrim konusundaki klasik tezin ise diyalektik mantığa aykırı olduğunu öne sürecektir.

Tarih: 4 Ekim 2019, Cuma
Saat: 18:00
Adres: Selanik Caddesi 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat Kızılay/ANKARA

Haldun Gülalp Kimdir?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Gülalp, Manchester Üniversitesinde Ekonomik & Sosyal Çalışmalar ve ODTÜ’de Ekonomi yüksek lisansları yaptı. Ankara Üniversitesi SBF’de Ekonomi ve Birmingham Üniversitesi Sosyoloji alanlarında doktora yaptı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde asistan olarak başladığı akademik hayatı boyunca Türkiye’de ve ABD’de birçok üniversitede Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde dersler verdi. Yeni Emperyalizm Teorilerinin Eleştirisi (1979), Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri (1983), Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet (1993), Kimlikler Siyaseti: Türkiye’de Siyasal İslam’ın Temelleri (2003), Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar (2018) kitaplarının yazarı olan Gülalp’in gelişme sosyolojisi, siyasal iktisat, devlet-sınıf ilişkileri ve sosyal teori konularında çok sayıda makalesi yayımlandı. Emekli öğretim üyesi olan Haldun Gülalp halen Küresel İncelemeler ve Sınıfsal Stratejiler (KİSS) Araştırma Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir.