Tarih Vakfı > Etkinlikler > Cumhuriyet Tarihyazımının 100 Yılı Konferansı > Cumhuriyet Tarihyazımının 100 Yılı

Cumhuriyet Tarihyazımının 100 Yılı

by tarihvakfi


Cumhuriyet Tarihyazımının 100 Yılı Konferansına davetlisiniz!

 

Tarih Vakfı’nın yeni süreli yayını Toplumsal Tarih Akademi: Osmanlı-Türkiye Çalışmaları Dergisi olarak 5-7 Mayıs tarihlerinde Bilgi Üniversitesi ile iş birliği içinde Santralistanbul Kampüsü‘nde “Cumhuriyet Tarihyazımının 100 Yılı” konferansını düzenliyoruz.

Bu konferansta amacımız, Cumhuriyet dönemi tarihinin 100 yıllık ömrü süresince nasıl yazıldığını sorgulamak ve tartışmak. Bu sebeple, odağımızı Cumhuriyetin tarihyazımı olarak belirledik ve hem zamansal hem de mekansal olarak mümkün olduğu kadar geniş bir ufka açıldık. Türkiye’nin Cumhuriyet dönemi tarihinin farklı dönemlerde ve ülkelerde, yer yer rakip ideolojiler veya teorik çerçevelerden, alternatif kaynak çeşitleriyle nasıl yazıldığını bir araya gelip konuşmayı amaçlıyoruz. Böylece farklı cumhuriyet yorumlarını tarihselleştirmeyi hedefliyoruz.

Konferansı dört ana başlık altında planladık: Cumhuriyet Tarihyazımının Kaynakları; Türkiye Dışından Cumhuriyete Bakış; 1930-1980 Arasında Cumhuriyeti Nasıl Yazdılar; Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar. Konferansı Cumhuriyet tarihyazımının çeşitli açılardan ele alınacağı bir yuvarlak masa toplantısı ile bitireceğiz.

Cumhuriyet Tarihyazımının 100 Yılı konferansı 5-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul (ÇSM 403-404) kampüsünde gerçekleşecektir.

Etkinlik herkese açıktır. Katılım için kayıt gerekmemektedir.

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız!