Tarih Vakfı > Etkinlikler > Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları > Cihan Harbi Sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nda Milli Mücadele Hareketinin İdeolojik Görünümü

Cihan Harbi Sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nda Milli Mücadele Hareketinin İdeolojik Görünümü

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları devam ediyor.

Engin Kılıç’ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde “Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele” temasıyla devam eden Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları’nın 27 Şubat 2020 Perşembe günü konukları “Cihan Harbi Sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nda Milli Mücadele Hareketinin İdeolojik Görünümü” başlıklı sunumlarıyla Erik-Jan Zürcher ile Emre Erol olacak.

Etkinlik orijinal eserin İngilizceden Türkçeye çevirisi üzerinden, Erik-Jan Zürcher’in internet üzerinden katılımı ve Emre Erol’un moderasyonu ile gerçekleştirilecektir.

Tarih: 27 Şubat 2020, Perşembe

Saat: 18:30-20:00

Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sk. No: 10 Eminönü

Bu haftaki konuşmada Cihan Harbi’nin sona erişi ve Anadolu’da Milli Mücadele Hareketinin örgütlenerek bir zafer kazanmasını kapsayan dönem boyunca çeşitli kaynaklardan beslenerek son halini alan ideolojik ana hattın hem kendi iç dinamiklerinin hem de savaş sonrası Avrupa’sının benzer rejimlerine kıyasla gösterdiği özelliklerin bir muhasebesi yapılacaktır.

Eğer Cihan Harbi sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğin Türkiye’si olacak bölgelerinde siyasi arenanın başat politik hareketi olacak olan gelişmeyi anlamak istiyorsak, evvela Osmanlı İmparatorluğu örneğinin, diğer savaş sonrası ülkelerden farklı olarak, savaş öncesi ve sonrası rejimleri arasında bir devamlılığın olduğunu ve bunun bir istisna olduğunu kabul etmemiz gerekir. Daha sonra ise bu istisnai durumun ve onu mümkün kılan aktörlerin düşünce dünyalarını, deneyimlerini ve ulusal ve uluslararası anlamda hangi kitleleri muhatap düşünerek ideolojilerine şekil verdiklerini analiz etmeliyiz. Bu konuşmadaki temel sav Milli Mücadele Hareketi’nin istisnai tarihinin onun ideolojisini oluşturan dört temel unsuru da etkilediği ve bu unsurların sırasıyla imparatorluk mirası, Müslüman milliyetçiliği, Wilsoncu egemenlik kavramı ve anti-emperyalizm olduğudur.

Erik-Jan Zürcher, doktorasını 1984’te Leiden Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümünden aldı. 1989-99 arası Amsterdam’daki Uluslararası Toplumsal Tarih Enstitüsünün Türkiye Bölümünün başkanlığını, 2008-2012 arası aynı enstitünün genel direktörlüğünü yürüttü. 1997’den beri Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Programında profesör. 2008’de Hollanda Bilimler ve Sanatlar Kraliyet Akademisi’ne (KNAW) üye seçildi. 2018’den beri Leiden Saha Çalışmaları Enstitüsünün (LIAS) akademik direktörlüğünü yürütüyor. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi, ana akademik ilgi alanını oluşturuyor. Dokuz dile çevrilen Modernleşen Türkiye’nin Tarihi kitabı Amerika, İngiltere, Hollanda ve Türkiye’deki üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor. Milli Mücadele’de İttihatçılık ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasal Muhalefet: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924-1925) kitapları da bu alanın en kayda değer çalışmaları arasında yer alıyor. En önemli elli yayınına şuradan online olarak erişilebilir: https://leidenuniv.academia.edu/erikjanzurcher

Emre Erol, Sabancı Üniversitesi ortak üniversite derslerinden sorumlu Temel Geliştirme Programı Direktörü ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir, birinci sınıf SPS derslerini vermekte, koordine etmekte ve bunun yanı sıra Siyaset Bilimi programında da dersler sunmaktadır. 2007’de Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programından, 2009’da ise yine aynı üniversitenin Tarih lisansüstü programından mezun olmuştur. Daha sonra Hollanda’nın Leiden Üniversitesinin Orta Doğu Çalışmaları programında Prof. Dr. Erik Jan Zürcher ile başladığı doktora çalışmalarını 2014 yılında tamamlamıştır. Doktora tezi 2016 yılında The Ottoman Crisis in Western Anatolia / Turkey’s Belle Époque and the Transition to a Modern Nation State başlığı ile yayınlanmıştır. 2009-2016 yılları arasında Leiden Üniversitesinin üç farklı kampüsünde de çeşitli dersler açmış, ortak dersler vermiş ve tez danışmanlıkları yapmıştır. Araştırma alanları arasında dünya tarihi müfredat dizaynı, geç dönem Osmanlı ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Doğu Akdeniz liman şehir ve kasabaları özelinde göç ve küresel piyasalarla eklemlenme, karşılaştırmalı alan çalışmaları ve milliyetçilikler tarihleri bulunmaktadır.