Tarih Vakfı > Etkinlikler > Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları > Birinci Dünya Savaşı Sonrası Ortadoğu’da Yeniden Düzenlemeler Çerçevesinde “Kürt Meselesi” ve Kurtuluş Savaşı

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Ortadoğu’da Yeniden Düzenlemeler Çerçevesinde “Kürt Meselesi” ve Kurtuluş Savaşı

by tarihvakfi

  • Tarih:
  • Yer: Tarih Vakfı
  • Adres: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü, Fatih, İstanbul
  • Şehir:

Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları devam ediyor.

Engin Kılıç’ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde “Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele” temasıyla devam eden Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları’nın 13 Şubat 2020 Perşembe günü konuğu “Birinci Dünya Savaşı Sonrası Ortadoğu’da Yeniden Düzenlemeler Çerçevesinde “Kürt Meselesi” ve Kurtuluş Savaşı” başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Bülent Bilmez olacak.

Tarih: 13 Şubat 2020, Perşembe

Saat: 18:30-20:00

Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sk. No: 10 Eminönü

Bu sunumda öncelikle global çerçevede, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan “yeniden düzenlemeler” ele alınacak ve bu konu özellikle Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni konjonktürde çıkar çatışmaları ve çakışmaları ile ittifaklar ve anlaşmalar çerçevesinde tartışılacak. Bu bağlamda, özellikle Bolşevik Devrimi’nin bölgeye etkileri, “yeni sömürgeci” yeni dünya düzeninde taşeron rolü üstelenen ulusçu modernistler olarak eğitimli (sivil ve özellikle asker) orta sınıflar, kendi kaderini tayin hakkı ve ulus-devlet meselesi ele alınacak.

Sunumun odak konusu, savaş öncesinde ve sırasında yaşanan tarihi arka planla birlikte, savaş sonrasında Osmanlı Kürdistanı’nda yaşanan yeni güç paylaşımı olacaktır: Ankara, Bağdat ve Şam merkezli yeni oluşumlar/gelişmeler ve özellikle Ankara merkezli ulus-devlet inşa sürecinde ‘Kürt meselesi’. Bu bağlamda diğer bir odak noktası da dönemin önemli aktörleri olarak Ankara hükümetinin belirleyici rolü ve İstanbul’daki Kürt aydınlar ile bölgede yerel Kürt ayanının arayışı olacak.

Prof. Dr. Bülent Bilmez, doktorasını 1998 yılında Berlin Humboldt Üniversitesi Önasya Araştırmaları Bölümünde tamamlamıştır. 2005 yılından bugüne İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Bilmez, 2013-2015 yılları arasında Tarih Vakfı Başkanı olarak görev yapmıştır. Modernleşme/(az)gelişme, emperyalizm ve küreselleşme teorileri; bu bağlamda modern Balkan (özellikle Arnavut/luk) tarihi; son dönem Osmanlı modernleşme süreci; Osmanlı’da (özellikle Müslüman halklar arasında) modern kolektif kimlik inşa süreçleri; Türkiye Cumhuriyeti tarihi; Türkiye’de azınlıklar; sözlü tarih, kolektif bellek ve geçmişle yüzleşme konuları üzerine çalışmaktadır.