Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > “Bir Başka Tarih Mümkün!: İzlerden Hikâyeye Anlatının İmkanları Üzerine”

“Bir Başka Tarih Mümkün!: İzlerden Hikâyeye Anlatının İmkanları Üzerine”

by tarihvakfi


Tarih Vakfı Ankara şubesi tarafından düzenlenen Ankara Tartışmaları, yeni dönemin ilk buluşmasını 27 Eylül Cuma günü Nurçin İleri, Fatih Artvinli ve Ebru Aykut’un Oktay Özel moderatörlüğünde yapacağı “Bir Başka Tarih Mümkün!: İzlerden Hikâyeye Anlatının İmkanları Üzerine” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirecek.

27 Eylül Cuma günü saat 18:00‘de gerçekleştirilecek olan programda sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Adres: Selanik Caddesi 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat Kızılay/ANKARA

Bir Başka Tarih Mümkün!:
İzlerden Hikâyeye Anlatının İmkanları Üzerine

Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği “Ankara Tartışmaları”nın yeni dönemini bizzat tarihçiliği tartışan bir panelle açıyor. Yıl içinde yayınlanan Tarihçilerden Başka Bir Hikâye(Can Yayınları, 2019) adlı kitap vesilesiyle, tarihçilik ve kurgu arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getiriyor. Bir yandan tarihçiliğin “gerçek”le kurduğu ilişkinin doğasını tartışmaya açarken bir yandan da tarihsel anlatının edebi kurgu ile kurulmasının imkanlarını sorgulayacak olan panele söz konusu kitabın editör ve yazarlarından Nurçin İleri, Fatih Artvinli ve Ebru Aykut katılacaklar. Oktay Özel’in yöneteceği panelde akademik tarihçiliğin uzun bir süredir tartışageldiği “anlatısallık” (narrative/narrativity) konusu, edebi kurguyu da içeren bir “hikâyeleştirme” bağlamında ele alınacak. Modern tarihyazımının ikili karşıtlıklarının yol açtığı zihinsel darlık ve yaratıcılık probleminin aşılmasında edebi kurgunun imkanlarını daha cesurca kullanan bir tarihçiliğin muhtemel yolları üzerinde durulacak. Tarihsel araştırmanın meşruiyetini sağlayan “olay”, “olgu” ve “yorum” ilişkiselliği ekseninde biçimlenen temel ilkelerini göz önünde bulundurarak ama elimizdeki izlerden nasıl farklı hikayeler kurulabileceğini deneyen çalışmalara açılmak… Bunun mümkün olabileceğini deneyen az sayıdaki tarihçilerimizden oluşan konuşmacı ve yazarlarımızla “hakikat” ve “tarihsel gerçeklik” inancından gerçeklik “hissi”ne, oradan “ihtimal”e ve yine tarihçi tarafından kurgulanmış bir ihtimalin meşruiyetine uzanan epistemolojik arayış, bir zihin jimnastiği…

Tarih: 27 Eylül 2019, Cuma
Saat: 18:00
Adres: Selanik Caddesi 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat Kızılay/ANKARA

Nurçin İleri, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı lisans programından, 2006’da ise Atatürk Enstitüsü yüksek lisans programından mezun oldu. 2015 yılında, Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümünde geç dönem Osmanlı İstanbul’unda gece, sokaklar ve suç konulu doktora çalışmasını tamamladı. 2015 yılından 2018 yılında kadar Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde kurum arşivi ve özel koleksiyonlar üzerine çalıştı ve merkezin koordinatör yardımcılığını üstlendi. Şu anda Grenoble-Alpes Üniversitesinde kent, teknoloji ve bilim tarihi, arşiv ve kültürel miras alanında doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Artvinli, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptı. Doktorasını aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca sağlık memuru olarak çalıştı. Doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesinde yaptı. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Bölümünde öğretim üyesidir. Yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır: Osman Bölükbaşı: Seraba Harcanmış Bir Ömür (Kitap Yayınevi,2007) ve Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013).

Ebru Aykut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yaptı. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde “Alternative Claims on Justice and Law: Rural Arson and Poison Murder in the 19th Century Ottoman Empire” (Adalet ve Hukuk Üzerine Hak İddiaları: 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Kırsak Kundaklama Vakaları ve Zehirle İşlenen Cinayetler) başlıklı teziyle 2011 yılında tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. İlgi alanları: toplumsal cinsiyet tarihi, hukuk ve suç tarihi, tıp ve beden tarihi.