Tarih Vakfı > Etkinlikler > Ankara Tartışmaları > “Atatürk Fotoğrafları ve İktidarın Görsel Repertuarı (1912-1950)”

“Atatürk Fotoğrafları ve İktidarın Görsel Repertuarı (1912-1950)”

by tarihvakfi


Ankara Tartışmaları İdil Çetin ile devam ediyor. Dönemin 11. Konuşması “Atatürk Fotoğrafları ve İktidarın Görsel Repertuarı (1912-1950)” başlığıyla 26 Nisan Cuma günü saat 18:00’de gerçekleşecek.

Adres: Selanik Cad. 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat Kızılay/Ankara

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları, bir Osmanlı süreli yayınında ilk kez 1912’de yayımlandıktan sonra, Millî Mücadele döneminin ve ardından erken Cumhuriyet yıllarının süreli yayınlarında, aynı zamanda da kamusal alanlarda giderek artan bir oranda dolaşıma girmiştir. İdil Çetin, doktora tezinde, 1912’den 1950’ye kadar olan bir süreçte süreli yayınlarda karşımıza çıkan fotoğrafların, bu fotoğrafların eşlik ettiği haberlerin ve fotoğrafların altına iliştirilen yazıların; aynı zamanda da kamusal alanlarda dolaşıma girecek Atatürk fotoğraflarına ilişkin tasarruf ve uygulamaların geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet siyasal hayatının bir yansımasından ibaret olmak yerine bu tarihe katkıda bulunmak gibi bir işleve sahip olduğunu göstermeyi amaçlamıştır. Sunumunda ise, bu kapsamlı çalışmanın bir kısmına odaklanacak; Millî Mücadele yıllarında süreli yayınlarda dolaşıma giren Atatürk fotoğraflarına dair bir değerlendirmenin ardından önce erken Cumhuriyet döneminde kamusal alanlara asılacak fotoğraflar konusundaki tasarruflara, daha sonra da geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde bu fotoğrafların nasıl alımlandığına değinecektir.

İdil Çetin

İdil Çetin lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisansını da aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde tamamlandıktan sonra doktora derecesini, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde dolaşıma giren Atatürk fotoğrafları hakkında hazırladığı tezle 2017’de aldı. Sosyal bilimler alanında pek çok kitap çevirisi de olan Çetin’in bilimsel ilgi alanları arasında fotoğraf, görsellik ve kültür tarihinin yanı sıra bilim ve teknoloji tarihi ve bilim ve teknolojide görselleştirme pratikleri yer almaktadır.