Etkinlikler

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları

03.03.2017 - 12.04.2019
Ankara
Ankara Tarih vakfı

Tarih Vakfı Ankara Şubesi tarafından iki haftada bir düzenlenen Ankara Tartışmaları kapsamında, 2017-2019 döneminde toplam 36 etkinlik yapıldı:

2017-2018 Dönemi

1. 3 Mart 2017 – Aytül Tamer Tosun, Esra İlkay İşler:

      “Makbul Demokrasi’: Çok Partili Sisteme Geçiş Döneminde

             Aşklar, Yalanlar, Yanılsamalar”

2. 17 Mart 2017 – Süreyya Karacabey:

       “Tiyatroda Zaman: Görürsem Karaktere Söylerim!”

3.                       28 Mart 2017 – Ronald Grigor Suny:

             “Between Two Empires: Russian and Ottoman Armenians   at the Imperial End”

4.                       31 Mart 2017 – Selim Temo: “Horasan Kürtleri: Tarih-Edebiyat”

5.                       14 Nisan 2017 – Tezcan Duma:

      “Politik Şiddet, Basın ve Barış Gazeteciliği (1970’ler)”

6.                       28 Nisan 2017 – Faruk Alpkaya:

       “‘Dünya Tarihi’ yazmak mümkün mü?”

7.                       12 Mayıs 2017 – Beliz Güçbilmez:

       “Burada Oradaki Gibi Anlatmıyoruz Hikâyemizi:

      Minyatüresk Hikâye Kuruluşu ve Yerli Tiyatro Dağarı”

8.                       26 Mayıs 2017 –Stefo Benlisoy ve Foti Benlisoy:   “Türk Milliyetçiliğinde Katedilmemiş Bir Yol:

  ‘Hıristiyan Türkler’ ve Papa Eftim”

9.                       9 Haziran 2017 – Canay Şahin:

       “On sekizinci Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda

  İktidar Mücadelesi: Caniklizâdeler Örneğinde

  Taşra Hanedanları”

10.                   6 Ekim 2017 – Kudret Emiroğlu:

         “Kader ve Umut: 1917 Bolşevik Devrimi’nin Yüzüncü Yılında

  Dünya Devrimlerini Yeniden Düşünmek”

11.                   20 Ekim 2017 – Emek Yıldırım:

  “Ekim Devrimi Öncesi, Süreci ve Sonrasında Rusya’da Kadın”

12.                   3 Kasım 2017 – Ahmet Kardam:

  “Türkiye Komünist Partisi’nin (M. Suphi) Bolşevik Partisiyle

  İlişkisine ve Sonuçlarına Farklı Bir Gözle Bakmak”

13. 17 Kasım 2017 – Uğur Tanyeli: “Devrimler ve Mimarlık:

  1789’dan Bu Yana Siyasal ve Mimari Temsil Krizleri”

14. 8 Aralık 2017 – E. Attila Aytekin, Ferdan Ergut:

      “Devrimlere Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar”

15. 15 Aralık 2017 – Gözde Kök Somel:

       “Sovyet Elçisi Surits’in 1923 Raporlarında

  Türkiye ve Sovyetlerin Türkiye Politikası”

16. 22 Aralık 2017 –Emel Akal:

  “Rusya’da Müslüman Komünistler   ve Ekim Devrimi’nin Anadolu’ya Etkisi”

17. 5 Ocak 2018 – Temuçin Faik Ertan:

       “Türkiye’de Devrim (İnkılap) Tarihçiliği”

18. 16 Şubat 2018 – Haydar Temur:

      “Demokrat Parti’nin Muhalefet Döneminde Parti İçi Muhalefet”

19. 2 Mart 2018 – Yalçın Murgul:

        “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devlet Stratejileri Üzerinde

  Turancılığın Tesiri Var mıydı?”

20. 16 Mart 2018 – Tanıl Bora: “Düşünce Tarihini Çalışmak”

21. 23 Mart 2018 – Melis Cankara:

             “Lozan Antlaşması ile Mübadele Edilemeyenler   ve Resmo Eski Şehrin Dönüşümü”

22. 6 Nisan 2018 – Mehmet Kuru:

         “‘Muhteşem’ Yıllardan, ‘Büyük Kaçgun’a: 16 ve 17. Yüzyıllarda

  Anadolu’da İklim, Tarımsal Üretim ve Nüfus Hareketleri”

23. 20 Nisan 2018 – Elif Çongur: “Ulusal Kimlik İnşasında Tiyatro”

24. 4 Mayıs 2018 – Derya Bengi:   “Türkiye’nin Ritmi:

  1950’ler ve 60’ların Tarihine Müzikle Bakmak”

25. 18 Mayıs 2018 – Barış Ünlü:

  “Türklük Sözleşmesi: Türkiye’nin Yazılı Olmayan Anayasası”

26. 1 Haziran 2018 – A. Nevin Yıldız:

  “Türkiye’de Namusun Halleri: Utanç-Şeref, Vicdan-Temiz Ahlak”

 

2018-2019 Dönemi

1.                       12 Ekim 2018 – Aksu Bora:

      “ Feminizmin Tarihinin Pek Önemsiz Bir Parçası:

  Perşembe Grubu”

2.                       26 Ekim 2018 – Ezgi Sarıtaş:

       “Mutasavvıf, Mizantrop, Tarihçi:

  Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde   Erkek Homoerotizmini Öz Anlatılar Üzerinden Okumak”

3.                       9 Kasım 2018 – Yalçın Çakmak:

       “II. Abdülhamid’in Kızılbaş/Alevî Siyaseti:

  Süreklilikler ve Kopuşlar”

4.                       23 Kasım 2018 – Nagehan Tokdoğan:

      “Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsisizm”

5.                       7 Aralık 2018 – Zahide Ay:

       “Aleviliğin Öteki Ucu:

  Türklerin İslamlaşması Ve Bedahşan İsmailileri Üzerine”

6.                       21 Aralık 2018 – Demo Ahmet Arslan:   “Rejim ve Tören:

  Cumhuriyet’in Bayram Kutlamaları (1921-1938)”

7.                       4 Ocak 2019 – Harun Küçük:

  “Rahatsız Bilim: İstanbul ve Pratik Doğacılık (1660-1732)”

8. 18 Ocak 2019 – Göze Orhon: “Bellek Uğraşı”

9. 15 Mart 2019 – Çimen Günay Erkol:

        “Erkekliği Eleştiren Erkekler: 12 Mart ve Edebiyatı”

10. 12 Nisan 2019 – Michael D. Sheridan:   “’Dönmek yok ol ok ki atılmıştır’: 

  16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Hicvi   ve Hiciv Şairlerinin Serüveni”