Etkinlikler

Tanzimat Dönemine Eyaletlerden Bakış: Ankara ve Edirne Örnekleri

04.02.2020 18:00 - 20:30
İstanbul
Anamed Kütüphanesi

Tarih Vakfı ile Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi ortaklığında ve Ayşe Ozil’in koordinatörlüğünde düzenlenen Kütüphane Konuşmaları’na şubat ayında, Can Nacar (Koç Üniversitesi) moderatörlüğünde, Yonca Köksal (Koç Üniversitesi) konuk oluyor.

4 Şubat 2020 Salı günü saat 18:00’de ANAMED Kütüphanesi binasında gerçekleştirilecek olan “Tanzimat Dönemine Eyaletlerden Bakış: Ankara ve Edirne Örnekleri” başlıklı konuşmada, Yonca Köksal’ın The Ottoman Empire in the Tanzimat Era: Provincial Perspectives from Ankara to Edirne (Routledge, 2019) başlığıyla İngilizce olarak yayımlanan kitabı ele alınacak; devlet-toplum ilişkilerindeki çeşitlilik, yerel ilişki ağları, aşiret liderleri ve tüccarlar gibi yerel aracıların rollerinden bahsedilecek; merkezileşme, ademi merkeziyetçilik ve devlet kontrolü gibi çeşitli konular ele alınacak.

Tarih: 4 Şubat 2020, Salı
Saat: 18:00
Adres: İstiklal Cad. Merkez Han No: 181, Beyoğlu, ANAMED Kütüphanesi (2. Kat)

Yonca Köksal (Koç Üniversitesi), Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimini Columbia
Üniversitesinde tamamlamıştır. 2011 yılından beri Koç Üniversitesi Tarih Bölümünde doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Araştırmalarında 19. yüzyıl Osmanlı Devlet'inde devlet-toplum ilişkileri, Osmanlı döneminde Bulgaristan'da Tanzimat reformları,
Bulgaristan ve Türkiye'de milliyetçilik ve azınlık politikaları üzerine odaklanmaktadır. Uluslararası dergilerde çok sayıda İngilizce ve
Türkçe basılmış makaleleri, Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğu (VEKAM Yayınları, 2015), Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın Rumeli Teftişi (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007) başlıklı kitapları mevcuttur.

Can Nacar (Koç Üniversitesi), yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde, doktora eğitimini Binghamton Üniversitesinde tamamlayan Nacar, Koç Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesisidir. Kent tarihi, emek tarihi, geç Osmanlı İmparatorluğu konularına odaklanmaktadır. New Perspectives on Turkey, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, International Journal of Middle East Studies dergilerinde makaleleri yayımlanmıştır. 2019 yılında Labor and Power in the Late Ottoman Empire: Tobacco Workers, Managers, and the State, 1872-1912 isimli kitabı Palgrave Macmillan yayınlarından çıkmıştır.