Etkinlikler

Siyasi Düşünce Tarihi 2 “Akıyordu Su”: Siyasal Düşünceler Tarihçiliğinde Diyalektik Yaklaşımlar

12.04.2019 18:30 - 20:30
İstanbul
Tarih Vakfı

İkinci buluşmanın konuğu Ateş Uslu. Uslu, "Siyasal Düşünceler Tarihinde Diyalektik Yaklaşımlar" üzerine konuşacak. Düşünce ve gerçeklik arasındaki diyalektik ilişkiler, Karl Marx ve Friedrich Engels’in erken dönem çalışmalarından itibaren sıklıkla inceledikleri konular arasında yer alır. XX. yüzyılın başından itibaren György Lukács başta olmak üzere Marksist düşünürler düşüncelerin oluşumunu ve gelişimini incelerken diyalektik yöntemi kullanmışlardır; düşünceleri toplumsal gerçeklik ile ilişkilendirirken bir yandan onların gerçek insanların faaliyetinin ürünü olduğunu ortaya koymuş, diğer yandan da onların tarihsel süreç içinde toplumsal gerçekliğin bütünüyle ilişki içinde gelişimini incelemişlerdir. Diyalektik yaklaşımlarda siyaset toplumsal gerçekliğin bir parçası olarak ele alınır; siyasal düşüncelerin toplumsal gerçekliğin tüm unsurlarıyla (örneğin emek süreci, sınıfsal ilişkiler, üretim biçimleri, sanatsal yaratı ve iktisadi düşünce ile) ilişki içinde gelişimi incelenir. Ateş Uslu bu sunumda Lukács’ın yanında Ágnes Heller, István Mészáros ve Bertell Ollman gibi düşünürlerin eserlerinden hareketle siyasal düşüncelerin toplumsal tarihi ele alınacak; diyalektik yöntemin sözkonusu düşünürlerin kapsamlı bir şekilde incelediği Batı siyasal düşüncesinin yanında İslam siyasal düşüncesi gibi farklı alanlara da uygulanabileceği savunulacaktır.

Tarih: 12 Nisan 2018
Saat: 18:30-20:30
Yer: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sok. No:10, Eminönü, 34134 Fatih/Istanbul, (Marmara Belediyeler Birliği Binası)


Ateş Uslu kimdir?
Lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı (2005). Yüksek lisans derecesini tarih alanında Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde aldı (2006). Doktora çalışmalarını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) arasındaki ortak bir program çerçevesinde yakınçağ tarihi alanında tamamladı (2010). Doçent ünvanını Siyasal Düşünceler alanında aldı (2016). Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Teorisi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İslam Siyasal Düşüncesi ve Demokrasi Teorisi dersleri vermektedir. Temel ilgi ve araştırma alanları siyasal düşünceler tarihi ve kültür tarihidir. Siyasal ideolojiler, sosyalist düşünceler tarihi, milliyetçi düşünce, müzik tarihi, Orta Avrupa siyasal ve toplumsal tarihi, Asya ülkelerinin tarihi ve siyasal kültürü gibi alanlarda çalışmaları vardır. Bu alanlarda çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve Lukács: Marx’a Giden Yol (2006) ve Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş: Tarihyazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri (2017) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Praksis ve Toplumsal Tarih dergileri yayın kurulu üyesidir.