Etkinlikler

“Mustafa Suphi’nin (1908-1913) Dönemi ve İlk Yazıları” - Perşembe Konuşmaları 2021 Bahar dönemi

08.04.2021 18:30 - 20:30
İstanbul
Uzaktan Erişim

Bu konuşmada Hamit Erdem Mustafa Suphi’nin Marksizm öncesindeki ilgi, merak ve eğilimlerini ortaya koyarak liberal-demokrat Mustafa Suphi’den, komünist Mustafa Suphi’ye uzanan yaşamının bu ilk dönemine tanıklık etmekte ve onun entelektüel dünyasına ışık tutmaktadır. Mustafa Suphi Türkiye sol hareketi Marksist kimliği ile ve Türkiye Komünist Fırkası'nın ilk başkanı olarak tanınmaktadır. Ancak bir Osmanlı aydını olan Mustafa Suphi'nin bir de Marksizm öncesi hayatı bulunmaktadır. Mustafa Suphi’nin otuz sekiz makaleden oluşan İlk Yazılar kitabı; İktisadi, siyasal, kültürel alanda oldukça geniş yelpazede kaleme alınmış makalelerdir ve Mustafa Suphi’nin 1908-1913 yıllarındaki siyasal arayışının ipuçlarını vermektedir. İlk Yazılar'da yer alan makalelerin bütünü, Mustafa Suphi'nin kişiliğinin anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır. 

 

Hamit Erdem 1955 Erzurum doğumludur. Eğitimini Siyasal Bilimler Yüksek Okulu’nda tamamladı. Çeşitli gazete ve yayın kuruluşlarında çalıştı. Türkiye’nin yakın dönemi üzerine “Emek ve Sol Tarih” konulu araştırmalarıyla bilinmektedir. Yazarın,“Emek ve Sol Tarih” kapsamında; “Toplumsal Tarih”, “Birikim”, “İştiraki”, “yeni e” dergilerinde makaleleri yayımlanmıştır. Mustafa Suphi  (Genişletilmiş 3. Baskı,  Sel Yayıncılık, İstanbul 2010), 1920 Yılı ve Sol Muhalefet –Yeşil Ordu Cemiyeti, (Hafi) - gizli- Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, (Resmi) Türkiye Komünist Fırkası (Sel Yayıncılık, İstanbul 2010), Osmanlı Sosyalist Fırkası ve İştirakçi Hilmi (Sel Yayıncılık, İstanbul 2012), THİF Yayın Organı Yeni Hayat (Mart-Eylül 1922 Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul 2017), Kadınlığa Dair –100. Yılında Sabiha Sertel’in Büyük Mecmua Yazıları (Derleyen; Hamit Erdem, Sel Yayıncılık, İstanbul 2019),  Emek Tarihi Yazıları (Sel Yayıncılık, İstanbul 2020), Mustafa Suphi -İlk Yazılar 1908-1913 (Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul 2021) eserlerinden bazılarıdır.