Etkinlikler

"Milletin Ebedi Mücadelesi: Türkçe Edebiyatta Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü”

10.10.2019 18:30 - 20:30
İstanbul
Tarih Vakfı

TARİH VE EDEBİYATTA MÜTAREKE VE MİLLİ MÜCADELE


İmparatorluğun yıkıldığı ve Milli Mücadele’nin başladığı sürecin en önemli kırılma anlarının yüzüncü yıldönümlerini yaşıyoruz. Bu çerçevede, 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde, Tarih Vakfı Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları’nda Mütareke ve Milli Mücadele konularınıele alacağız ve bu konulara hem tarih hem edebiyat disiplinleri açısından bakacağız. Yeni bulguların ortaya konduğu ve döneme ilişkin hâkim söylemin sorgulandığı konuşmalardan oluşacak bu dizi ile Cumhuriyetin kuruluşuna zemin hazırlayan bu sürece dair taze, eleştirel ve çok boyutlu bir perspektif sunmayı amaçlıyoruz.