Etkinlikler

"Marksizm ve Ontoloji, Epistemoloji" Seminer-1

21.10.2019 18:30 - 14.11.2019 21:00
İstanbul
Tarih Vakfı

 

Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece bilim insanlarının olağanüstü hal uygulamalarıyla tasfiyesini değil bazı önemli sosyal bilim konularının da üniversite dışında bırakılmasını beraberinde getirdi. Karl Marx’ın doğumunun 201. yılında, onun kurucusu olduğu düşüncenin günümüzün toplumsal, iktisadi, siyasi sorunları açısından katkılarının ne olabileceği dünyada yeniden yoğun bir akademik ve kamusal tartışma konusu iken, bu tartışmalar yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerle Türkiye üniversitelerinde çok büyük oranda yer bulamamaktadır. Marksizm 201: Tarih ve Kuram seminer dizisi ise Karl Marx’ın doğumunun 201. yılında kurucusu olduğu düşüncenin bugünün akademik ve toplumsal tartışmalarına katkısını ele almaktadır. Marksizm ile sosyal bilimin temel tartışma alanlarından birisi arasındaki ilişki önce teorik olarak ele alınacak; dünya ve Türkiye’de ele alınan konuya katkısının ne olabileceği tartışmaya açılacaktır.

Serinin ilk buluşması Fulya Atacan'ın yapacağı, "Marksizm ve Ontoloji, Epistemoloji" başlığıyla 21 Ekim 2019'da saat 18:30'da

Tarih Vakfı binasında gerçekleşecektir.

Seminer dizisi herkese açıktır.