Etkinlikler

“İran Çalışmaları ve Yeni Tartışmalar” online paneli

01.12.2020 19:00 - 20:30
İstanbul
Uzaktan Erişim

Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıkan "Devrimci İran- İslam Cumhuriyeti’nin Tarihi " ve “İslam Cumhuriyeti’nde 40 Yıl- İran’da Toplum, Siyaset ve Değişim” kitaplarının da tartışılacağı “İran Çalışmaları ve Yeni Tartışmalar” paneli 1 Aralık 2020 saat 19:00’da online gerçekleşecek.


Kitapların yayımlanmasına katkıda bulunan Friedrich Ebert Stiftung Derneği ile ortak düzenlediğimiz panelimizde Doç. Dr. Doğan Çetinkaya moderatör, “İslam Cumhuriyeti’nde 40 Yıl- İran’da Toplum, Siyaset ve Değişim” kitabını hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Özüm Sezin Uzun ve Doç. Dr. Hakan Güneş ise konuşmacı olarak yer alacaklar.


Panele katılmak için [email protected] adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.