Etkinlikler

Hafızadan Arşive: Yukarı Dicle Vadisinde Kültürel Miras

03.02.2020 18:00 - 21:00
İstanbul
Tarih Vakfı

Tarih Vakfı ile Anadolu Kültür ortaklığında, Yukarı Dicle vadisindeki kültürel miras üzerine gerçekleşen üç önemli çalışmanın sunumu ve tanıtımı, “Hafızadan Arşive: Yukarı Dicle Vadisinde Kültürel Miras” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Çalışmaları temsilen; “Yok Edilmekte Olanın Arşivini Tutmak: Diyarbakır Hafızası” başlıklı sunumuyla Nevin Soyukaya, “Bellek ve Pratik: Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirası Üzerine Bir Proje” başlığıyla Esra Balcı ve geliştirilmiş yeni baskısı Tarih Vakfı Yurt Yayınları aracılığıyla 2019 yılında yeniden yapılan “Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet” kitabının yazarlarından Suavi Aydın Tarih Vakfı binasında bir araya gelecekler.

Tarih: 3 Şubat 2020, Pazartesi
Saat: 18:00
Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen sok. No: 10 Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği binası)

HAFIZADAN ARŞİVE:
YUKARI DİCLE VADİSİNDE KÜLTÜREL MİRAS
Diyarbakır’da, somut ve somut olmayan kültür ve tabiat varlıklarının korunup yaşatılması amacıyla kurulan Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, 1996’dan beri şehrin kültürel ve doğal değerlerinin korunması, belgelenmesi ve tanıtımı için faaliyet gösteriyor. Diyarbakır Hafızası projesinde Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’yle birlikte çalışan Anadolu Kültür ise Anadolu şehirlerinde kültür ve sanatın üretimine, izlenmesine, paylaşımına katkıda bulunmak, çoğulcu kültür anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla yola çıktı.

Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi ise Tarih Vakfı, Mardin Müzesi ve Dicle Kalkınma Ajansı ortaklığında Kasım 2017-Mart 2019 tarihleri arasında yürütüldü. Somut olmayan kültürel mirasa dönük farkındalığı artırmayı hedefleyen proje kapsamında Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman illerinin yok olmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel miras öğeleri araştırılmış ve bu öğeleri yaşatan veya tanıklık etmiş 97 kişi ile sözlü tarih görüşmeleri yapılmıştır.

Mardin üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olan “Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet” kitabının genişletilmiş 3. Baskısı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan, 2000 yılında çıkan ilk baskısına oldukça önemli eklemelerle beraber yapıldı. Bu baskıda, 19. yüzyılda bu bölgenin tarihini temelden etkileyen gelişmelere, Bedirhan Bey’in bölgeye etkisine ve tasfiyesi sonrasında Tur Abdin’in yaşadığı büyük dönüşüme, Tanzimat’ın etkilerine ve Hamidiye alaylarının teşkiliyle ortaya çıkan yeni örüntüye ağırlık verildi. Britanya ve Osmanlı arşivlerinin sağladığı olanaklar kullanılarak 1895’ten itibaren başlayan ve 1925’e kadar devam eden çatışmalı ve çalkantılı dönem daha derinlemesine ele alındı.