Etkinlikler

"Dolchstoßlegende'den 'Almanya Yenildiği İçin Biz De Yenik Sayıldık'a Yenilginin Tarihyazımı”

24.10.2019 18:30 - 20:30
İstanbul
Tarih Vakfı

DOLCHSTOßLEGENDE'DEN "ALMANYA YENİLDİĞİ İÇİN BİZ DE YENİK SAYILDIK"A YENİLGİNİN TARİHYAZIMI
Tarihin nasıl ve kimler tarafından yazıldığı tartışmasında en “klişe” sözlerden birisi “tarihin galipler eliyle ve onların gözünden bakılarak yazılmış olduğu” iddiasıdır. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı gibi modern dünyanın dengelerini yeni baştan tanımlayacak bir savaşın sonunda, savaşın tarihi yalnızca yenenler tarafından yazılmamıştır. Yeni savaşlar ilk büyük savaşın yıkıntıları arasından yükselecektir. Hem iki savaş arası dönemde hem de İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşın tarihyazımı “yenilenler” veya “yenik sayılanlar” tarafından da yazılacaktır. Böylelikle yeni çatışmaların ve savaşların toplumsal meşruiyetini kurmak daha mümkün hale gelebilmiştir. Burada Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan iki ülkede, Alman ve Osmanlı İmparatorluğu’nda savaşın nasıl tanımlandığından yola çıkarak hem Milli Mücadele’nin hem de İkinci Dünya Savaşı’nın meşruiyetinin nasıl tanımladığını karşılaştırmalı bir yerden anlamaya çalışacağız. Benzer bir temele sahip "dolchstoßlegende" (arkadan bıçaklama efsanesi) ile “Almanlar Yenildiği İçin Biz de Yenik Sayıldık” söyleminin “yenilginin tarihyazımını” oluşturmadaki katkısı tartışılacaktır.