Etkinlikler

Cumhuriyet Aydınlarının Sovyetler Birliği İzlenimleri

25.04.2019 18:30 - 20:00
İstanbul
Tarih Vakfı

Tarih Vakfı Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları 2019 bahar dönemini, Türkiye – Sovyet Rusya ilişkilerine ayırdık. 2019’un “Türkiye - Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı” ilan edilmesine binaen Bilkent Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi’yle birlikte hazırladığımız programın dördüncü buluşmasını Gözde Somel’in “Cumhuriyet Aydınlarının Sovyetler Birliği İzlenimleri” başlıklı sunumuyla gerçekleştiriyoruz.

Gözde Somel sunumunda 1930'lar Türkiye'sinde cumhuriyet aydınlarının Sovyetler Birliği'ne yaptıkları ziyaretlerden edindikleri izlenimleri, sosyalist fikir ve uygulamaların dönemin ana ideolojik matrisine nasıl entegre edildiğini analiz edecektir. Savaş sonrası yıllarda, ülkenin modernleşmesine yönelen hamlelerin hızlanmasıyla birlikte Sovyet örneği ve sosyalist uygulamalar temelde pratik sebeplerden dolayı bir dizi cumhuriyet kadrosunun ilgi odağı haline geldi. Söz konusu aydınlar sosyalist fikirlerin toplum içinde popülerleşmesine herhangi bir katkıda bulunmaktan kaçınırken, Sovyet sosyalizmini anlamayı ve bu sistemin Türkiye'deki “reform süreci” için “kullanışlı” ve “uyarlanabilir” unsurlarını tespit etmeyi gerektiren hassas bir görev üstlenmişlerdi. Bu hassas görevin neden olduğu gerilimler, Falih Rıfkı, Yunus Nadi, Sadri Etem, Münir Hayri, Nadir Nadi vb. isimlerin yazılarına yansımıştır. Sunumda, Sovyet arşiv belgelerini ve 1930'larda Sovyetler Birliği'ni ziyaret edenlerin seyahat yazılarını kullanarak, cumhuriyet aydınlarının Sovyetler Birliği'nde karşılaştıkları yeni gerçekliğin etkisi altında gelişen Türk devrimi, sosyalist sistem, kalkınma ve modernleşme üzerine görüşleri incelenecektir.

Tarih: 25 Nisan 2019
Saat: 18:30 – 20:00
Yer: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sok. No:10, Eminönü, 34134 Fatih/Istanbul, (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

GÖZDE SOMEL Kimdir?
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Somel lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, doktora eğitimini ise ODTÜ Tarih Bölümünde tamamlamıştır. “1920-1923 Sovyet Dış Politikasında Türkiye” konulu doktora tezini 2016 yılında savunmuş olan Somel halen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Tarih bölümünde çalışmaktadır.