Etkinlikler

Avrupalıların Ekonomik İmtiyazları Milli Mücadele’den Sağ Çıkabildi Mi? Milli Mücadele Döneminde Ekonomik Milliyetçilik ve Yabancı Sermaye İlişkisi

21.11.2019
İstanbul

Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları devam ediyor. Engin Kılıç'ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde "Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele" temasıyla düzenlenecek olan programın dördüncü konuğu "Avrupalıların Ekonomik İmtiyazları Milli Mücadele’den Sağ Çıkabildi Mi? Milli Mücadele Döneminde Ekonomik Milliyetçilik ve Yabancı Sermaye İlişkisi” başlıklı sunumuyla Neslişah Başaran olacak.