TOPLUMSAL TARİH DERGİSİ YAYIN KURULU

Mehmet Ö. Alkan,

Adil Baktıaya

 Murat Belge

 Fatmagül Berktay

Bülent Bilmez

Aydan Çelik

Doğan Çetinkaya

Esra Danacıoğlu

Edhem Eldem

Ahmet Ersoy

Nurşen Gürboğa

Murat Güvenç

Mehmet Hacısalihoğlu

Murat Koraltürk

Elçin Macar

Mustafa H. Sayar

İrvin Cemil Schick

Canay Şahin

Oğuz Tekin

Taner Timur

Meltem Toksöz

 Zafer Toprak

Mete Tunçay

Nuran Yıldırım