Yurt Yayınları Yayın Kurulu

Mehmet Ö. Alkan

Seda Altuğ

Özlem Çaykent

Doğan Çetinkaya

Edhem Eldem

Nazan Maksudyan

Oktay Özel

S. Akşin Somel

Işık Tamdoğan

Zafer Toprak