Toplumsal Tarih Dergisi

Toplumsal Tarih, tarihçilerle sosyologların buluşma alanı. Toplumsal Tarih zaman ve değişim boyutlarını göz önüne alan, sıradan olay anlatma sınırlarını aşarak, bunların üstüne kuramsal açıklamalar, çözümlemeler oturtmak çabasına önem veren bir tarih dergisi.

Konumuz, kültür, sanat ve edebiyattan, dine, bilime, siyasete, iktisada, coğrafyaya ve uluslararası ilişkilere kadar yayılan geniş bir yelpazede geçmişin günümüze aktarımı…            
İlkelerimizin başında çoğulluk ve çeşitlilik geliyor. Biz bir siyasal parti değiliz. Türlü türlü görüşlerdeki insanların çalışmaları dergimizde yer alacak. Belli bir niteliksel düzeyde oldukça, yazıların içeriğine ve diline karışmayacağız…

Toplumsal Tarih milli mefahiri okşama çabasında olan bir dergi değil. Tam tersine eleştirel bakışa öncelik tanıyan, resmi tarih anlayışıyla hesaplaşan, resmi anlayışların insanların entelektüel gelişimlerini zedelediğini düşünen bir dergi.    

Toplumsal Tarih akademik bir yayın olmasa da çoğu sayfaları ortaya konan görüş ve bilgilerin ilgili kaynaklarca gereği gibi desteklendiği yazılardan oluşturuyor. Böylelikle okuyucunun yazarın nasıl bilgilendiğini ve ulaştığı sonuçlara hangi süreçlerden geçerek vardığını takip edebildiğini umuyoruz.

Toplumsal Tarih kâr etmeyi amaçlayan bir yayın değil, yayın politikasını para kazanmak belirlemiyor; buna karşılık derginin mümkün olan en geniş çevreye ulaşmasını tabii ki önemsiyoruz. Okuyucunun makalelerle daha kolay bir ilişki kurmasını sağlamak için epeyce görsel malzeme kullanıyoruz, bu tercih zaman zaman daha önce yayınlanmamış kimi resim ve belgelerin kopyalarını okuyucuya sunmamıza olanak sağlıyor.

Toplumsal Tarih 250. sayısını aştı  Tarih Toplum’un yayın hayatına 1983’te girdiğini düşünürsek, benzer bir anlayışla aylık yayın yapan tarih dergiciliğinin kesintisiz olarak 30. yılını aşmış olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye’de tarih, resmi ve şöven çizgilerin çokça kirlettiği bir alan. Toplumsal Tarih yalan söylemeden, şimdiye kadar oluşmuş tarihyazımını eleştirel bir bakışla okuyarak, tartışılması gereken konuları dürüstçe ele alan bir dergidir.