Toplumsal Tarih, tarihçilerle sosyologların buluşma alanı. Toplumsal Tarih zaman ve değişim boyutlarını göz önüne alan, sıradan olay anlatma sınırlarını aşarak, bunların üstüne kuramsal açıklamalar, çözümlemeler oturtmak çabasına önem veren bir tarih dergisidir. Kültür, sanat ve edebiyattan, dine, bilime, siyasete, iktisada, coğrafyaya ve uluslararası ilişkilere kadar yayılan geniş bir yelpazede geçmişin günümüze aktarımını konu edinir.       

İlkelerimizin başında çoğulluk ve çeşitlilik geliyor. Biz bir siyasal parti değiliz. Türlü türlü görüşlerdeki insanların çalışmaları dergimizde yer alacak. Belli bir niteliksel düzeyde oldukça, yazıların içeriğine ve diline karışmayacağız…250. sayıyı geçeli neredeyse üç ay olan Türkiye’de tarih, resmi ve şöven çizgilerin çokça kirlettiği bir alan. Toplumsal Tarih yalan söylemeden, şimdiye kadar oluşmuş tarihyazımını eleştirel bir bakışla okuyarak, tartışılması gereken konuları dürüstçe ele alan bir dergidir.    

İstanbul Dergisi, Tarih Vakfı’nın,  “İstanbul üzerine bir düşünce platformu” oluşturma amacıyla  1992 ylında yayınlamaya başladığı , 16 yıllık yayın hayatına  2008 yılı Temmuz ayında çıkan 64. sayısıyla  veda etti.  Bir kent için, o kentin adıyla çıkan ilk dergi olma ünvanını taşıyan İstanbul Dergisi, 64 sayı boyunca İstanbul için düşünen, yazan, çizen, üreten çevrelerin seslerini duyurdukları bir mecra, kapandıktan sonra da eksikliği en çok hissedilen yayınlardan biri oldu.