ZINDIKLAR VE MÜLHİDLER ( 15-17 Yüzyıllar)


Osmanlı Toplumunda

Osmanlının 15. yüzyıldan l7. yüzyılakadarki üç yüz yıllık siyasal ve toplumsal düzenine, bu düzenin arkasındaki resmi ideolojiye karşı, bazen kişisel bazen kitlesel çıkışlar görülmüştü. *Zındıklık ve mülnidlik, bugünün Türkçesiyle *sapkınlık vedinsizlik* hareketleri, yani *dairenin dışına çıkanlar* genellikle idamla cezalandırılmıştı. Şeyh Bedreddin, MollaLutfı, Nadajlı Sarı Abdurrahman, Lari Mehmed Efendi, Oğlan Şeyh İsmail-i Maşukiı, İbrahim-i Gülşenı gibi kişilerin resmi ideolojiye muhalefetinin sebebi neydi?Bu hareketlerin mahiyeti neydi? Toplumun hangi kesimlerinde yankı buluyordu? Ahmet Yaşar Ocak bu önemli eserinde işte bu soruların cevabını araştırıyor.

  • Yazar : Ahmet Yaşar Ocak
  • Ebat : 15*21
  • Baskı Adeti : 5
  • ISBN : 9789753330794
  • Sayfa Sayısı : 440
  • Baskı Tarihi : Aralık 14
  • Fiyat : 43,00 ₺
  • Yayıncı : TARİH VAKFI YURT YAYINLARI