TOPLUMSAL TARİH'TE BU AY


 

BASIN BÜLTENİ

Toplumsal Tarih'in 283.  sayısı çıktı!

Toplumsal Tarih Temmuz 2017 sayısında Zafer Toprak’ın “Rakstan Dansa: Erken Cumhuriyet ve Çarliston Gençliği” başlıklı yazısını kapağa taşıyor.

Zafer Toprak, Cihan Harbi ertesinde dünyayı etkisi altına alan “dans hastalığı”nın Erken Cumhuriyet gençliğinin hayatında nasıl karşılık bulduğunu anlatıyor.

İrvin Cemil Schick, “ötekileştirme”yi, bedensel farklılıkları olan insanların teşhirini “19. Yüzyıl Amerika’sında Acâib ve Garâib Sergileri: Sirkteki ‘Derviş’” başlıklı yazısında ele alıyor.

Edhem Eldem “Araba Sevdası: 1879’da İstanbul’da Arabayla Ulaşım”da, La Turquie’de yayımlanmış bir yazıdan hareketle İstanbul kent tarihi meraklılarına ilginç bilgiler sunuyor.

Gizem Sivri, “Osmanlı’da Kadın Mahkûm Olmak” başlıklı yazısında, kadınların mahkûmiyet süreçlerine, kadınlara özgü hapishanelere mercek tutmaya çalışıyor.

Mehmet Perinçek, “İlk Yazıları, Konuşmaları, Demeçleri: Nâzım Hikmet Moskova’da” başlıklı yazısında Nâzım Hikmet’in Moskova’ya gidişini, orada nasıl karşılandığını, neler yazdığını arşiv belgeleri eşliğinde aktarıyor.

Rina Altaras, “450. Doğum Yıldönümünde Claudio Monteverdi: ‘Şiir Müziğin Sevgilisidir’”de, büyük besteci Claudio Monteverdi’yi özel yaşamı ve sanatıyla tanıtıyor.

Bu ay, kaybettiğimiz iki değerli ismi, Şirin Tekeli ve Şehvar Beşiroğlu’nu, Zafer Toprak “Şirin Tekeli ve Feminizmi Düşünmek”; Namık Sinan Turan da “Şefika Şehvar Beşiroğlu’nun Ardından” başlıklı yazılarıyla anıyor.

Zerrin İren Boynudelik, Emine Önel Kurt ve Çağla Ormanlar Ok, “Resimde Kılık Kıyafet” dizisinde bu ay “Meryem Ne Giyerdi?” sorusunun yanıtını veriyor.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Gözden Kaçanlar” dizisi, Batu Bayülgen’in Antiokhos ve Lausos Sarayları ile ilgili yazısıyla devam ediyor. Edhem Eldem, L’Illustration’un 17 Ocak 1914 tarihli tarihli sayısından, “Enver Paşa” başlıklı makaleyi aktarıyor. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ile dergiye katkıda bulunmaya devam ediyor. Güncel sayfalarımızda Berat Seçkin Demirok, ANAMED’de gerçekleşen “Patria ile Konstantinopoli’i Gezmek” başlıklı etkinliği aktarıyor; Muazzez Pervan, Hermitage’da düzenlenen Romanovlar ve 1917 Devrimi: Bir Monarşinin Sonu” başlıklı sergiyi, Aren Kurtgözü de Studio-X’te düzenlenen “Gözlere Konuşmak: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bilginin Görselleştirilmesi” sergisini tanıtıyor.

İlgili Kişi:       

Esra Şavkın

Marjinal PorterNovelli              

0212 219 29 71 / 0537 858 85 49

esras@marjinal.com.tr

 

www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.