TOPLUMSAL TARİH DERGİSİ EYLÜL SAYISI RAFLARDA!


Tarih eğitiminin toplumsal barışa hizmet edecek bir anlayışla yürütülmesini en temel

gündemi olarak benimseyen Tarih Vakfı, uzun zamandır ders kitaplarının incelenmesi ve

öğrencilerin geçmişteki siyasi ve toplumsal olaylara eleştirel bir perspektiften bakabileceği

ortamların hazırlanması yönünde çeşitli çalışmalar yapıyor. Toplumsal Tarih’in Eylül 2018

sayısı, bu bakımdan örnek teşkil edebilecek bir projenin sonuçlarını okuyucularıyla

paylaşıyor.

11 ortaokul ve liseden 127 öğrenci ve 32 öğretmenin katılımıyla yürütülen “Tarih Eğitimi

ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor” adlı proje,

öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı bir dizi atölye çalışmasının ardından, projeye katılan

gençlerin kendi seçtikleri Türkiye tarihini ilgilendiren “yakıcı bir konu” ile ilgili yaptıkları

sunumlarla sona erdi. Fırat Güllü, Nalan Balcı ve Zeynep Adıgüzel’in hazırladığı dosya, bu

sunumlardan yapılan bir seçkiyi ve projenin öğrenci ve öğretmenlere katkısıyla ilgili genel

bir değerlendirmeyi içeriyor.

Dosya dışındaki sayfalarda yer alan Mithat Vural’ın “1940’lar Türkiyesi’nde ‘Komünist’

Aramak” başlıklı makalesi Ankara Üniversitesi Dil-Tarih hocalarının tasfiyesi olayı

üzerinden döneme hakim olan anti-komünist histeriyi tartışıyor.

“Mustafa Kemal Çanakkale Cephesinde Hangi Heyeti Ağırlıyor?” başlıklı makalesinde Suat

Mertoğlu, Mustafa Kemal’i Çanakkale’de ziyaret eden çeşitli heyetlere dair literatürdeki

karmaşayı bu toplantılar sırasında çekilen resimleri deşifre ederek gideriyor.

Yirminci yüzyıl başında imparatorlukta Kürtler ve Ermenilerin statülerinin nasıl

algılandığını gösteren bir basın tartışması, Beyiz Karabulut’un “Hetawî Kurd’de Xelîl

Xeyalî’den Arşak Çobanyan’a Cevaplar” başlıklı makalesinde konu ediliyor.

 

Sinem Erdoğan İşkorkutan’ın “Kimmiş Bu Tulumcular?” başlıklı yazısı, Osmanlı şenlik

alanlarında gösteriler yapan ve gerektiğinde yolu açan tulumcular hakkında ayrıntılı

bilgiler veriyor.

“On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Delilik ve Delilerin Tarih Yazımındaki Kısıtlı

Yeri” başlıklı makalesinde Burcu Belli, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında akıl hastaları ve

psikiyatriye bakışındaki yavaş dönüşümü tartışıyor.

Zerrin İren Boynudelik, Emine Önel Kurt ve Çağla Ormanlar Ok, “Resimde Kılık Kıyafet”

başlıklı köşelerinde bu ay perukları konuk ediyorlar.

Edhem Eldem, L’Illustration’un 12 Mayıs 1877 tarihli nüshasından derginin ressam ve

muhabirlerinin Osmanlı-Rus Savaşı’nın sürdüğü bölgelerden ilettikleri yazı ve görüntüleri

aktarıyor. Emel Seyhan “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ile dergiye katkıda

bulunmaya devam ediyor. “Osmanlı’da Gayrimüslim Basından” başlıklı köşemizde ise

Selim Tezcan, Osmanlı Filistini’ndeki İbranice basını ve Ha-Ahdut gazetesini tanıtıyor.

  • Fiyat : 12,00 ₺