SERSERİ, ANARŞİST VE FESADIN PEŞİNDE


II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ GÜVENLİK POLİTİKALARI EKSENİNDE MÜRUR TEZKERELERİ, PASAPORTLAR VE OTEL KAYITLARI

II. Abdülhamid dönemini, güvenlik politikaları ve coğrafi mobilizasyonun kontrolü ekseninde yorumlamaya çalışan bu kitap pasaport, mürur tezkeresi ve otel düzenlemeleri bağlamında modern devlet inşa sürecini inceliyor. II. Abdülhamid’e özgü olduğu düşünülen güvenlik politikalarını modern devlet tartışmaları içinde ve küresel bir eşzamanlılıkla değerlendiren yazar, Bâb-ı Ali Yürüyüşü, Kumkapı Nümayişi, Osmanlı Bankası Baskını, Selanik’teki Osmanlı Bankası Bombalaması, demiryolu sabotajları ve başarısızlıkla sonuçlanan II. Abdülhamid suikastını Osmanlı devlet elitlerinin tehdit algısı ve bu eksende şekillenen güvenlik politikaları açısından önemli tarihsel olaylar olarak ele alıyor. II. Abdülhamid dönemi boyunca uygulanmaya çalışılan sıkı pasaport rejimi, özellikle İstanbul’a giriş çıkışların kontrolu ve şüpheli şahısların izlenmesi gibi güvenlik önlemleri devletin neyi tehdit olarak gördüğü, bu unsurlara ya da durumlara ilişkin nasıl bir söylem kurduğu ve bunlara ilişkin hangi uygulamalarda bulunduğu soruları çerçevesinde tartışılıyor.

  • Yazar : İlkay Yılmaz
  • Ebat : 15*21
  • Baskı Adeti : 1
  • ISBN : 978-975-333-316-0
  • Sayfa Sayısı : 312
  • Baskı Tarihi : Ekim 2014
  • Fiyat : 27,00 ₺
  • Yayıncı : Tarih Vakfı Yurt Yayınları