TÜRKİYE SANAYİSİNDE ELGİNKAN TOPLULUĞU

TÜRKİYE SANAYİSİNDE ELGİNKAN TOPLULUĞU

Elginkan Topluluğu kurum tarihi projesi kapsamında Prof. Dr. Öner Günçavdı'nın yazdığı "Düşten Gerçeğe: Türkiye Sanayisinde Elginkan Topluluğu" (2009) ve Dr. Gürel Tüzün'ün yazdığı "Geçmişten Günümüze Elginkan Topluluğu: Bir 'Ebedi Müessese' Oluşturma Öyküsü" (2010) adlı kitaplar yayımlandı.