Kültür Mirası ve Yerel Tarih Çalışmaları

Kültür Mirası ve Yerel Tarih Çalışmaları

Tarih Vakfı, Türkiye'nin her geçen gün bir parçası daha yok olan ve yeri doldurulması imkansız kültürel mirasına karşı sorumluluğunu, kamuoyunu konunun önemiyle ilgili bilgilendirici sivil toplum faaliyetleriyle bir ölçü dahi olsa telafi etme ihtiyacı duymuştur. Yerel tarih projeleri kapsamında Türkiye'nin gerek bölgesel gerek yerel çeşitliliğini ortaya koyan çalışmalarıyla 1992'den bu yana projeler kapsamında kültürel miras ve yerel tarih üzerine hatırı sayılır çalışmalar yürütmiş, yerel tarih çalışmaları kapsamında eğitimler, atölyeler ve sergiler düzenlenmiştir.

Tarih Vakfı,  gerek bireysel gerekse ulusal veya uluslararası sivil inisiyatifler ve fon kuruluşları ile işbirlikleri geliştirerek; Türkiye'nin kültürel mirası ile kamuoyu bilinci oluşturmayı amaçlayan projeler üretmek, toplantı, atölye çalışmaları düzenlemek, çeşitli yardımcı/alternatif ders kitapları, yayınlar ve eğitim programları oluşturarak, sivil toplumun ve ilgili mercilerin dikkatini çekmeye yönelik faaliyetler düzenlemeye devam edecektir.