Yerel Tarih Grupları Projesi

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kültürel ve tarihsel dokunun korunmasına, araştırılmasına duyarlı sivil girişimlerle, yerel tarih alanında araştırma yapan ve yaşadığı bölgenin/kentin/sokağın tarihine sahip çıkma duyarlılığında olan kentlilerin, ortak projeler etrafında buluşmasının ve bir arada çalışmasının desteklendiği Yerel Tarih Grupları Projesi, bu yapısıyla ortak bir ilgi alanını ve bu ilgi alanında oluşturulacak sivil girişimleri temsil etmektedir.

Rockefeller Vakfı'nın, sivil toplum kuruluşlarının gelişimi ile ilgili fonu kapsamında mali destek bulan ve Mart 1999'da başlayan Yerel Tarih Grupları Projesi, kent ve kentlilik bilincinin o kente dair tarih bilinciyle birlikte gelişebileceği vurgusunu taşımaktadır. Farklı uzmanlık alanlarından ve mesleklerden bireylerin geçmişin algısına dair ortak duyarlılıklar ve ilgi alanları çerçevesinde bir araya gelerek kentin bugününün ve geleceğinin tasarımında etkin bir rol almaları önemsenmektedir.