BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA KATILAN ÜLKELERDEN MESAJ VAR II: Gençler Cihan Harbi'ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor

DAVETLİSİNİZ!

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA KATILAN ÜLKELERDEN MESAJ VAR II:

Gençler Cihan Harbi'ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor

29 Mayıs 2016, Pazar, 14.30

 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Tarih Vakfı'nın yürütücülüğünde başlayan ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında, İstanbul’da hizmet veren dokuz özel okul ile yürütülen Birinci Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerden Mesaj Var II projesi, 29 Mayıs 2016 Pazar saat 14.30’te Terakki Vakfı Kültür Merkezi’nde yapılacak sunum ve tartışmayla tamamlanacak. Projenin 2016-2017 Eğitim Yılında Anadolu ve Trakya’daki diğer okullarda da yapılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7. sınıf Sosyal Bilgiler ve 8. sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Atatürkçülük ders kitabı ile çalışma kitabında yer alan Birinci Dünya Savaşı konusunu eleştirel biçimde inceledi, çözümledi ve ulaştıkları sonuçları tartıştılar. Bunun ardından,  ders kitaplarında eksikliği hissedilen konular arasından seçtikleri temalar çerçevesinde araştırma yaptılar, kaynak ve kanıtlar topladılar ve bunlara dayanarak eleştirel okuma ve yazma deneyimleri yaşadılar; 72 öğrenci, 32 öğretmen ve 3 danışman atölyelerle kolektif bir çalışma gerçekleştirdi. 

Projeye Katılan Okullar: İELEV Eğitim Kurumları, Terakki Vakfı Okulları (Levent ve Tepeören Yerleşkeleri), Ulus Özel Musevi Ortaokulu ve Lisesi, Özel ALKEV Ortaokulu , Özel ALEV Ortaokulu ve Lisesi, Özel Sezin Ortaokulu ve Lisesi,  FMV Özel Işık Ispartakule Ortaokulu, Özel ENKA Ortaokulu, VKV Özel Koç Lisesi

Tarih: 29 Mayıs 2016, Pazar

Saat: 14.30

Yer: Terakki Vakfı Kültür Merkezi: Akat Mahallesi, Ebulula Mardin Caddesi, Öztürk Sokak, No: 2, Akatlar, Beşiktaş

 

 

Vangelis Kechriotis Tarih Eğitimi Atölyeleri - “Eleştirel Okuma Atölyesi”

VANGELIS KECHRIOTIS TARİH EĞİTİM ATÖLYELERİ

  ''ELEŞTİEREL OKUMA ATÖLYESİ''

'Vangelis Kechriotis Tarih Eğitim Atölyeleri''nin ilki 16 Ocak 2016 Cumartesi günü Özel Fener Rum Lisesi'nin ev sahipliğinde Özel Pangaltı Ermeni Anadolu Lises, Özel Getronagan Ermeni Lisesi, Ulus Özel Musevi Lisesi Tarih öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecektir

Birinci Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerden Mesaj Var II

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA KATILAN ÜLKELERDEN MESAJ VAR II"

Gençler Cihan Harbi'ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor

Tarih Vakfı yürütücülüğünde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen projenin birinci yılında İstanbul’da hizmet veren altı özel okulun katılımıyla I. Dünya Savaşı'na katılan ülkelerde okutulan güncel tarih ders kitaplarında savaşın nasıl anlatıldığı öğrenciler tarafından incelendi.

Birinci Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerden Mesaj Var II Projesi Kapsamında Öğretmen ve Öğrenci Atölyeleri

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA KATILAN ÜLKELERDEN MESAJ VAR II"

Gençler Cihan Harbi'ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor

I.  Öğrenci  Atölyesi

2014-2015 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen projenin birinci yılında I. Dünya Savaşı'na katılan ülkelerde okutulan güncel tarih ders kitaplarında savaşın nasıl anlatıldığı öğrenciler tarafından incelendi. Bir dizi öğrenci ve öğretmen atölyesinin ardından 10 Mayıs 2015’te proje finali yapılarak, ulaşılan sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Projenin 2015-2016 eğitim - öğretim yılında yapılacak ikinci bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ve 8. Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan Birinci Dünya Savaşı konusu öğrenciler tarafından derinlemesine incelenecek, araştırılacak, tartışılacak ve yeniden yazılacaktır.

II. Öğrenci Atölyesi 

 

Tarih Vakfı yürütücülüğünde yapılan projenin II. Öğrenci atölyesi 77 öğrenci 36 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. 20 Aralık 2015 Pazar günü Ulus Özel Musevi Okulu’nda gerçekleşen II. Öğrenci atölyesi Prof. Dr. Yücel KABAPINAR’ın “Farklı Perspektiften Tarih Ders Kitaplarına Bakmak: Ezber, Tarih Dersinin Kaderi midir?” temalı atölye çalışması ile başladı. Öğrencilerin “7. Sınıf Sosyal Bilgiler” ve “8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında yer alan “Birinci Dünya Savaşı” konusunu derinlemesine inceledikleri poster sunumları ile devam etti. Öğrencilerin poster sunumlarının ardından Doç. Dr. Erol KÖROĞLU’nun I.  Dünya Savaşı’nda olası temalar üzerine konuşması ile sona erdi. 

 

 

Uygarlık Tarihi Ders Kitapları

Tarih Vakfı, DKIH 3 Projesi kapsamında Uygarlıklar Tarihi alanında öğrenci ve öğretmenler için iki adet çalışma kitabı hazırladı. 2013 Mart ayında başlayan çalışma Temmuz 2014’de sona erdi. Kitapları, Proje koordinatörü Gülay Kayacan’ın kolaylaştırıcılığında Dilara Kahyaoğlu, Nilgün Yaman, Aydan Demirkuş, Elif Aköz, Işıl Kandolu, Özge Küçükosman  ve Hasan Sungur’dan oluşan  yedi kişilik bir tarih öğretmenleri ekibi hazırladı.

Uygarlıklar Tarihi- I ve II adını taşıyan kitaplar 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin ve tarih öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerinde kullanımına yönelik hazırlandı. Birinci kitapta: İlk İnsandan İlk Uygarlıklara, Mezopotamya (Sümer, Babil, Asur), Minos(Girit)-Miken-Yunan- Helen, İran (Medler, Persler, Sasaniler), Antik Hint Tarihi, Çin, Anadolu (Hitit, Lidya, Frigya, İyon, Urartu, Truva), Roma-Bizans (Hıristiyanlığın doğuşu), Doğu Akdeniz (Fenike, İbrani) ve Amerika (Maya, İnka, Aztek) konularında toplam seksen etkinlik yer alıyor. Etkinlerin tamamı öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi; harita, metin ve film okuma ve yorumlama, binlerce yüzlerce yıl öncesiyle bugünkü dünya ve toplumsal yaşam arasında ilişki kurma becerilerini artırmayı hedefliyor.