Türkiye’de Formel Eğitim Sisteminde Eşitliğin İzlenmesi için  Sivil Toplumun Mobilize Edilmesi (Eğitimde Eşitliğin İzlenmesi) Projesi

Türkiye’de Formel Eğitim Sisteminde Eşitliğin İzlenmesi İçin Sivil Toplumun Mobilize Edilmesi (Eğitimde Eşitliğin İzlenmesi) adlı projenin alan araştırması ve İzleme Ağı bileşenlerinin derlediği verilere dayanılarak hazırlanan ve Nurcan Kaya tarafından kaleme alınan bu rapor, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Türkiye’de formel eğitim sisteminde renk, etnik köken, dil, din ve inanç temelli ne tür ayrımcılıkların var olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor. Eğitimde Eşitliğin İzlenmesi Projesi, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ile Tarih Vakfı ortaklığında, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 1 Mart 2014 ile 31 Ekim 2015 tarihleri arasında yürütülüyor.

Ders Kitaplarında İnsan Hakları III Projesi

Ders Kitaplarında İnsan Hakları III Projesi

Tarih Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Eğitim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (SEÇBİR) ortaklığında; AB Türkiye Delegasyonu'nun mali desteğiyle Ders Kitaplarında İnsan Hakları III Projesi (DKIH III) 2013- 2014 arasında yürütüldü.

Tarih Vakfı, DKIH projelerinin ilkini Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı işbirliğinde 2002-2004; ikincisini 2007-2009 arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı ortaklığında yürütmüştü.

İlk ve orta öğretimde okutulan 245 ders kitabının niteliksel insan hakları ölçütüne göre, 25 kişilik bir ekip tarafından tarandığı üçüncü projede; Ders Kitapları Tarama Sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı ve ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı.

Proje kapsamında Uygarlıklar Tarihi alanında 2 adet 9. sınıf öğrenciler ve öğretmenler için etkinlik kitabı hazırlandı ve ilgili okullara, öğretmen ve öğrencilere dağıtıldı. Kitapta yer alan materyalin tamamına web sitemizin http://egitimdeinsanhaklari.org/tr/Materyal/UYGARLiKLARTARiHi/32  “Eğitim Materyalleri/9.SINIF” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ders Kitaplarında İnsan Hakları projeleri ve diğer projelerimiz hakkında daha detaylı bilgi için http://egitimdeinsanhaklari.org/tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.