KURUM VE SEKTÖR TARİHİ PROJELERİ

Kurumlar da insanlar gibi doğar, gelişir, kendi tarihlerini oluşturur, deneyimler edinir ve özgün değerler yaratır. Ancak bunlar genelde kayıt altına alınmaz. Kurum güne ayak uydurma telaşı içinde geçmişini unutmaya başlar. Yönetimler değişir, tarihle bağlar zayıflar, kazanılmış deneyimler kaybolur ve kökleşmiş değerler yitirilir. Oysa kurumların hikayeleri bir ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal tarihinin önemli izdüşümleridir.

Devletin temel aktör olarak ele alındığı "resmi tarih"e alternatif bir tarihyazımı hedefiyle yola çıkan Tarih Vakfı, 90'lı yıllardan bugüne Türkiye'de kurum ve sektör tarihçiliğinin öncülüğünü yapıyor. Tarih Vakfı, 1992'den bugüne, araştırmacı ve arşivcilerden oluşan ekiplerle, kurum ve sektör tarihlerini araştırıyor. Vakıf, kurum tarihi çalışmalarını yayın projesi şeklinde sınırlamak yerine, sergi, belgesel film gibi yan etkinliklerle zenginleştirerek daha geniş kitlelerin dikkat ve ilgisini çekecek projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar 40'ı aşkın kurum ve sektör tarihi projesine imza atan Vakıf,  yeni kurum tarihi projeleriyle bu alanda öncü rol oynamaya devam edecektir.