İstanbul Müzesi Projesi

Tarih Vakfı, kısa süreye sığdırdığı yüzlerce çalışmadan aldığı güvenle, İstanbul'da bir kent müzesi ve toplumsal tarih merkezi kurma projesini geliştirdi. Bu proje, İstanbul'a ve Türkiye'ye yeni tip bir kültür merkezi kazandırmayı amaçlamıştır.

İstanbul Müzesi, sürekli değişen sergileriyle ve sergiler dışındaki müzik, tiyatro, sinema ve benzeri sanat etkinlikleriyle, bilimsel toplantıları, kütüphanesi ve arşivi ile bir entelektüel çekim merkezi; sivil toplum kuruluşlarının belleği ve kentin sorunları etrafında bir araştırma ve tartışma platformu; özellikle günlük yaşam tarihçiliği alanında uzmanlaşan bir bilgi-belge merkezi; müze kent İstanbul'u ziyaret eden yabancıların bu kenti sürekliliği ve bütünlüğü içinde tanımalarına yardımcı olacak bir kültür turizmi kuruluşu şeklinde tasarlandı.

İstanbul Müzesi ve Toplumsal Tarih Merkezi'nin kurulması, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin sahip olduğu zengin, çok boyutlu mirasa ilişkin bilinç düzeyini yükseltmesi, araştırmaları özendirmesi ve Türkiye'de tarih araştırmalarına doğrudan katkıda bulunması açısından önemlidir. Bir müze, kütüphane, arşiv, araştırma- enformasyon ve yayın merkezi ile bilimsel toplantılar ve sanatsal gösteriler için gerekli donanımlara sahip alanların tek bir çatı altında toplanmış olması, Avrupa ve modern Türkiye'nin paylaştığı kültürel değerler açısından entelektüel potansiyel için önemli bir odak noktası oluşturması öngörülmüştür.