Tarih Vakfı Kurum ve Sektör Tarihi Araştırmaları

 

 

Tarih Vakfı Kurum ve Sektör Tarihi Araştırmaları

Kurum/şirket/sektör tarihi araştırmaları, işletmelerin ya da faaliyet gösterdikleri iş alanlarının, bilimsel kurallar ve etik değerlerden ödün verilmeden konunun uzmanları tarafından araştırıldığı ve elde edilen bulguların, kurumun beklentileri doğrultusunda derlenerek kitap, belgesel, sergi gibi ürünlere dönüştürüldüğü akademik çalışmalardır.

Bir kurumun tarihinin tüm yönleriyle derinlemesine incelenebilmesi, ancak o kurumun etkileşim içinde olduğu diğer kuruluşların, faaliyet alanlarının, bağlı bulunduğu örgüt ve birliklerin tarihi ve elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik, toplumsal ve siyasal tarihi bağlamında ele alınmasıyla başarılabilir. Böylece ilgili kurum, kendi tarihinin yanı sıra geçmişte ya da günümüzde ilişki kurduğu diğer kuruluşların, ortaklarının, rakiplerinin ve faaliyet gösterdiği sektörlerin de tarihinin incelenmesine vesile olurken, kendi köklü geçmişini bilimsel anlamda kanıtlayabilme şansına sahip olur ve alanındaki diğer kuruluşlar arasında da öncü bir konuma ulaşır.

Kurum tarihi araştırmalarıyla, ilgili kurumun kurucuları ve kuruluş süreçleri; günümüze kadar geçirdiği aşamalar; devlet organlarıyla ilişkileri; toplum üzerinde bıraktığı etkiler; misyonu, vizyonu ve hedeflerindeki değişiklikler ile sahip olduğu kurum kültürü, belgelerle ve olayların birebir tanıklarının öznel anlatılarıyla ortaya konmaya çalışılır. Araştırmalar sonunda kapsamlı ve belgelerle desteklenen bir metin haline dönüştürülen bu tarih, kurumun beklentileri çerçevesinde bir prestij kitaba, bol görselli bir albüm kitaba, yükseköğretim düzeyinde kaynak olacak bir akademik kitaba, kurumsal tanıtım çalışmalarında veya hizmet içi eğitimlerde kullanılacak tematik kitapçıklara, almanağa, sabit ya da gezici bir sergiye ve bir belgesel ya da kurumsal tanıtım filmine dönüştürülebilmektedir. Ayrıca bir kurum müzesi çalışmasının alt yapısı için gerekli bilgi-veri altlığını oluşturur.

25. yılını dolduran Tarih Vakfı, günümüze kadar 40 kurumla işbirliği yaparak kurum tarihi araştırması yürütmüş hali hazırda da çalışmalarını akademik çerçevede yürütmektedir. Bu araştırmaları tarih, ekonomi, finans, sosyoloji, sosyal antropoloji, siyaset bilimi, iletişim alanlarında uzman araştırmacılardan oluşan proje ekipleriyle yürütmekte; konunun uzmanı akademisyenlerden seçilen danışmanlar, çalışmaları takip etmekte ve önerileriyle yön vermektedir.

Tarih Vakfı Kurum ve Sektör Tarihleri 

Milli Piyango                           Prof. Mete Tunçay                                   1992           Tarih Vakfı

Tariş                                        Prof. Zeki Arıkan                                        1992           Tariş

İSKİ                                         Burhan Oğuz                                              1993           Basılmadı

Milli Aydın Bankası                 Prof. Hüsnü Erkan                                  1994           Tarişbank

Darüşşafaka                             Prof. Zafer Toprak                                  1995           Darüşşafaka Vakfı

Darülaceze                               Prof. Nuran Yıldırım                               1995           Darülaceze Vakfı

SEKA                                      Prof. Uygur Kocabaşoğlu                         1996           SEKA

SSK                                         Doç. Gürhan Fişek                                    1996           SSK

Emlak Bankası                         Doç. Murat Güvenç                                1997           Tarih Vakfı

Esbank                                     Doç. Halime Doğru                                 1997           Basılmadı

Osmanlı Bankası                      Prof. Edhem Eldem                              1999           Tarih Vakfı

Demirbank                               Doç. Nevin Coşar                                   1999           Tarih Vakfı

TEKEL                                    Prof. Fatma/Suut Doğruel                       1999           Tarih Vakfı

Interbank                                 Dr. Metin Berke                                       2000           Tarih Vakfı

Cenajans-Grey                       Prof. A. Atıf Bir/K. Ünüvar                     2000          Cenajans

Egebank                                   Dr. S. Yetkin/Dr. E. Serçe                     2002           Tarih Vakfı

İş Bankası                                Prof. Uygur Kocabaşoğlu                    2002           Tarih Vakfı

Çimento Müst. Birliği               Prof. Yıldız Sey                                    2003           Tarih Vakfı

Lafarge-Aslan Çimento            Prof. Emre Dölen                               2004           Tarih Vakfı

Efes Pilsen                               Prof. Ercan Eren                                   2004           Tarih Vakfı

Çelebi Havacılık                      Prof. Seçil Akgün                                  2004           Tarih Vakfı

İ.E. Ulagay İlaç                        Mehmet Altun                                         2004           Tarih Vakfı

T. Müteahhitler Birliği              Süha Ünsal vd.                                     2006           Tarih Vakfı

Vakıfbank                               Bülent Varlık                                             2006           Basılmadı

Tekfen Holding                       Mehmet Altun                                         2006           Tekfen Vakfı

Evyap                                      Mehmet Altun                                          2007           Basılmadı     

Yapı Endüstri Merkezi             Prof. Yıldız Sey                                     2008           Tarih Vakfı

Milli Reasürans                        Prof. Zafer Toprak                                2009           Tarih Vakfı

Elginkan Topluluğu                 Prof. Öner Günçavdı                            2009           Tarih Vakfı

                                                Dr. Gürel Tüzün                                        2010           Tarih Vakfı

TÜYAP                                    Gökhan Akçura                                       2009           Tarih Vakfı

T. Müteahhitler Birliği              Tunç Tayanç                                         2010           Tarih Vakfı

Devlet Planlama Teşkilatı        Tunç Tayanç                                       2010          Basılmadı

İMKB                                      Prof. Çelik Kurdoğlu vd.                        2010           Tarih Vakfı

STFA                                       Tunç Tayanç                                           2012          STFA

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş    Doç.Dr. Metin Şenbil                            2012          KAMİLKOÇ

Ericsson Türkiye                      Doç. Dr. Serkan Yazıcı                     2014          Tarih Vakfı

YYMD  (20 marka)                   Doç. Dr. Serkan Yazıcı                      2015                 YYMD

Beykoz Kundura Sözlü Tarih   Gülay Kayacan- Dr.Hakan Koçak        2016   

Beykoz Kundura Arşivi  Küçükyalı ArkeoPark ST        Gülay Kayacan  2016  Koç Üniv. Arşivi      

Hisar Okulları Sözlü Tarih          Gülay Kayacan                                    2016-devam ediyor.