TARİH VAKFI ANKARA OFİSİ

Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği 1994 yılında açılmış olup yirmi yıldır kesintisiz olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ankara Temsilciliği’nin faaliyetlerinin başında Ekim-Haziran ayları arasında her iki haftada bir Cuma günleri düzenli olarak gerçekleştirilen Ankara Tartışmaları gelmektedir. Yine Ekim-Ocak ve Şubat-Mayıs ayları arasında iki dönem olmak üzere Başlangıç, Orta ve İleri düzeyde Osmanlıca Seminerleri düzenlenmektedir. Bu faaliyetler dışında, Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıkan bütün kitaplar ve Toplumsal Tarih dergisinin bütün sayıları da temsilciliğimizden temin edilebilmektedir.

 

  • ANKARA TARTIŞMALARI: Her yıl Ekim-Haziran ayları arasında düzenli olarak gerçekleştirilen ve bir süredir "Ankara Tartışmaları" adı altında sürdürülen etkinlikler, öncelikle Türkiye tarihçiliğinin yeni gelişen alanlarında çalışan genç tarihçilere üzerinde çalıştıkları konuları meslektaş ve meraklı kitlesine sunma fırsatı yaratıyor. Bölgemizin ve Türkiye'nin dünyadaki önemli tarihçileri de zaman zaman bu tartışmalara katılarak Ankara'nın tarih dostları, akademisyenleri ve öğrencileriyle buluşuyor, birikimlerini paylaşıyorlar. Ankara Tartışmalarında sunumlar dinleyicilerin de katılımının getirdiği zengin ve verimli tartışmalarla geniş bir ufuk turuna dönüşebiliyor. Böylece, akademik tarihçiliğimiz bir yandan kamusal alandaki tarih tartışmalarına taze bir dil, yeni bakış açıları ve yorumlarla doğrudan müdahil olma imkanı bulduğu gibi, hayatın içinden gelen katkılarla da bir yandan kendi ufkunu genişletme, her an kendini yenileme, tazeleme imkanı buluyor. Halka açık bu tartışma ve söyleşilerle, üretilen her bilgi bir bakıma kendini hayatla da sınamış oluyor. Tarih Vakfı'nın Ankara Tartışmaları bir yandan da akademik tarihçiliğin pek üzerine eğilmediği, ya da göz ardı ettiği kimi konularda, meraklı araştırmacılara kendilerini dile getirme fırsatı sunuyor. Dahası, sadece tarihle sınırlı kalmayarak, sosyal bilimlerin diğer disiplinlerinin ve sanat-edebiyat alanlarının farklı dünyalarının çeşitli ifade ve anlatım biçimlerini özellikle önemseyen Tarih Vakfı, bu etkinliği yer yer görsel video/belgesel/sinema ürünlerinin gösterimi ve onlara eşlik eden söyleşilerle de zenginleştiriyor.

 

  • OSMANLICA SEMİNERLERİ: Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği tarafından düzenli olarak yürütülmekte olan Osmanlıca Seminerleri iki saati mesai sonrası saatlerde olmak üzere haftaiçi bir gün ve iki saati de Cumartesi günü olmak üzere haftalık dört saat olarak yapılmaktadır. Her yıl üç ayrı seviyede sunulan seminerlerin her biri 50 saat sürmektedir.

Birinci kurda hiç bilmeyenlere gazete, dergi, makale gibi yayınlarda görülen matbu yazı okuma öğretilmektedir. Harflerle başlayan bu seviye, matbu metin okumayla devam etmekte ve dilbilgisi kuralları, sözlük kullanımı, kelime yapısı gibi bilgileri de içermektedir.

İkinci kur; matbu yazıyı okuyabilenler için, bu yazıyı geliştirebilecekleri, el yazısına hazırlık olacak, dilbilgisi ve kelime bilgisinin daha fazla ilerlediği ve metin okuma ağırlıklı bir seminerdir.

Üçüncü seviyede ise Osmanlı belgelerinde ağırlıklı olarak kullanılan rik'a yazısının okunması öğretilmekte nesih, sülüs, berat gibi yazı örnekleri de tanıtılmaktadır.

 

  • KİTAP SATIŞI: Ankara Büro'muzda Tarih Vakfı'nın yayınlamış olduğu bütün kitaplar %25 indirim ile satılmakta, Toplumsal Tarih ve İstanbul dergilerinin bütün sayılarına ulaşılabilmektedir. Ayrıca konferans, seminer gibi geniş katılımlı toplantılarda ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde standlar açılarak kitap ve dergi satışı yapılmaktadır.

 

Bunların dışında;

İhtiyaç olduğunda Tarih Vakfı'nın İstanbul'dan yürütülen projelerine de destek olunmaktadır.

Tarih Dostu üyelik sistemi tanıtılmakta ve Ankara'daki Tarih Dostları ile ilişkiler yürütülmektedir.

 

Tarih Vakfı'nın Ankara'daki etkinliklerini sitemizden veya temsilciliğimizin Facebook ve Twitter sayfalarından takip edebilirsiniz. 

 

İletişim:

Adres: Selanik Caddesi, Tankut İş Merkezi, 82/30 Kızılay, 06420 Ankara

Telefon: (312) 424 05 10

Faks ve Telefon: (312) 424 00 50

E-posta: tarihvakfiankara@tarihvakfi.org.tr

Çalışma Saatleri: Haftaiçi hergün 13:30-18:30a