Tarih Vakfı ve Anamed Kütüphanesi Ortaklığında Düzenlenen ''Kütüphane Konuşmaları’' Devam Ediyor!

Tarih Vakfı ve Anamed Kütüphanesi Ortaklığında Düzenlenen ''Kütüphane Konuşmaları’' Devam Ediyor!

''Kütüphane Konuşmaları”, 7 Ağustos 2018 tarihinde Brigitte Pitarakis (CNRS, Fransa) ile devam ediyor. Pitarakis, Gülrü Tanman ile birlikte editörlüğünü yaptıkları Hayat Kısa, Sanat Uzun: Bizans’ta Şifa Sanatı, Yeni Yaklaşımlar adlı kitabı hakkında konuşacak. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) tarafından İngilizce olarak yayımlanan kitap, 2015 yılında aynı adla Pera Müzesi’nde gerçekleştirilmiş olan sergi ve sempozyum bildirilerine dayanıyor. Moderatörlüğünü Buket Kitapçı Bayrı’nın (GABAM, Koç Üniversitesi) üstleneceği konuşmada Bizans dönemine ait şifa pratikleri çeşitli yönleriyle ele alınacak, İstanbul ve Anadolu’daki şifa merkezleri, hekimler ve azizler, tıp literatürü ve eczacılık gibi konulardan örnekler verilecek. Brigitte Pitarakis 2002’den bu yana Paris’te Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (CNRS) Doğu ve Akdeniz Araştırmaları laboratuvarı (UMR 8167 Orient et Méditerranée), Bizans Dünyası (Monde byzantin) ekibinde kıdemli araştırmacı olarak görevlidir. 1992-1998 senelerinde Paris 1, Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra, Washington DC Dumbarton Oaks’ta ve Atina’da Onassis Bursu kapsamında araştırmalarına devam etmiştir. 1997’de Sorbonne Üniversitesi’nde savunduğu Bizans Bronz Röliker Haçlar konulu doktora tezini yayımladıktan sonra madeni eserler üzerinde uzmanlığını çeşitlendirmiş, litürjik eşyalardan, takılara, su kaplarına, ticari ağırlıklara, muskalara, madeni ikonalara ve Bizans metinlerinde geçen terminolojiye de odaklanarak Bizans’ta günlük yaşam ve toplum konusuna yeni bir bakış getirmeyi amaçlamıştır. 2016’dan bu yana Revue des études byzantines’de yayın komitesi üyesi olan Pitarakis, kuruluş aşamasından bu yana Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Bizans biriminde danışmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda Pera Müzesi’nde birçok sergi küratörlüğü, sempozyum ve sözel etkinlik organizasyonunda yer almış, birçok katalog ve kitabı yayına hazırlamıştır. En son, kasım 2017’de Pera Müzesi’nde düzenlemiş olduğu İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek: Bilim İnsanları, Kurumlar ve Mücadeleler, 1800-1955 sempozyum bildirilerini yayına hazırlayacaktır. Dumbarton Oaks Symposium Series, Travaux et Mémoires, Cahiers archéologiques, Revue des études byzantines gibi süreli yayınlarda, kazı monografilerinde, uluslararası sergi kataloglarında 80’den fazla yayını bulunan Pitarakis halen Geç Antikçağ’da şifa muskalarından Suriye ve Filistin’de Hristiyan hac merkezleri etrafında gelişen ibadet uygulamalarına geçişi irdeleyen bir monografi hazırlamaktadır. Buket Kitapçı Bayrı 2010 yılında Paris I, Panthéon-Sorbonne ve Boğaziçi Üniversitesi co-tutelle programında “Martyrs and Dervishes as Witnesses: The Transformation of Byzantine Identity in the Lands of Rum (13th- 15th centuries)” konulu doktora tezini verdi. 2011-2015 yılları arasında Bilgi, Yeditepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde Bizans tarihi dersleri verdi. 2015-2016 yılında Koç Üniversitesi-ANAMED’de kıdemli araştırmacı oldu. 2017 senesi itibarı ile Koç Üniversitesi-Stavros Niarchos Geç Antikçağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) bünyesinde bilimsel çalışmalarına devam etmekte ve 2021’de İstanbul’da yapılacak 24. Uluslararası Bizans Araştırmaları Kongresi’nin akademik koordinatörlüğünü yürütmektedir. 13.-15. yüzyıl Bizans-Türk Müslüman toplulukları arasındaki ilişkiler, coğrafya, sınır çalışmaları, kimlik belirleyici olarak yemek kültürü, Bizans şehit hikayeleri, duyuların tarihi, Türkiye’de popüler kültürde Bizans üzerine makaleleri yayınlanmıştır. 2019 yılında yayımlanacak Moving Frontiers, Shifting Identities: Warrior, Martyr and Dervish in the Lands of Rome (13th-15th centuries) ve Bizans Tahayyülleri isimli iki kitap üzerine çalışmaktadır.

Tarih: 7 Ağustos 2018, Salı, 18:00

Mekân: İstiklal Cad. No 181 Merkez Han, ANAMED Kütüphanesi (2. kat)