Olağanüstü Akademi Konferansları'nda 30 Mart'ta!

Olağanüstü Akademi Konferansları'nda 30 Mart'ta!
İsmet Akça ve Barış Alp Özden 
 
NEOPOPÜLİST HAREKETLER: NEREDEN NEREYE?
Dünya ve Türkiye Deneyimleri
 
AKP'nin hem erken hem geç dönemi çoğu kez Türkiye'ye ve/veya Türkiye tarihine özgü dinamiklerle açıklanmaya çalışıldı. Halbuki neoliberal kapitalizmin, farklı evrelerinde, özellikle 1990lar ve 2000lerde, yarattığı toplumsal dönüşüm çerçevesinde yükselmiş ve dönüşüme uğramıştır neopopülist hareketler. 
AKP'nin neoliberal popülist hegemonyası ve bugün bu hareketin neye dönüştüğünü (Neofaşist? Bonapartist? Otoriter popülist? vs) neoliberal kapitalizmin küresel ve yerel dinamikleri üzerinden ve dünya örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.