Olağanüstü Akademi Konferansları'nda 27 Nisan'da!

Olağanüstü Akademi Konferansları'nda 27 Nisan'da!

Türkiye Sendikal Hareketinin Fay Hatları ve Kırılmalar

"Başka coğrafyalarda olduğu gibi bizim coğrafyamızda da sendikal hareket iktisadi, sosyal ve siyasal gelişme çizgisine paralel olarak farklı dinamiklerin etkisinde ve farklı gelenekler yaratarak ilerledi. Sendikal tarihimizde kökleri derine inen temel fay hatları oldu ve bu faylar zaman zaman büyük kırılmalar yaşadı. Sunumumuzda bu türden kırılma anlarından iki örnek olarak 1947 Sendikacılığı deneyimini ve DİSK’i ortaya çıkartan 1960’ların ortasındaki kırılmayı tartışmayı hedefliyoruz. Kırılma anlarını kopuşlar ve süreklilikler bağlamında ele alarak sendikal hareketimizin tarihine ilişkin eleştirel ve analitik bir bakış geliştirmenin yollarını tartışmak istiyoruz..."

Süreyya Algül

1971 doğumlu Süreyya Algül, Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden 1995’te mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başlayarak 1998’de, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anadolu’da Demiryolları İmtiyazları ve Chester Projesi” başlıklı teziyle mezun oldu. 2001’de Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’nda başladığı doktorasını da 2013’te “Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi: DİSK Örneği (1967-1975)” başlıklı tezini savunarak tamamladı. Söz konusu tez aynı yıl, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politikalar Merkezi tarafından verilen Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ne değer görüldü. 2000’den Şubat 2017’ye kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapan Algül, kamuoyunda “Barış Bildirisi” olarak bilinen bildiriyi imzalaması dolayısıyla 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilmiştir.

M. Hakan Koçak

1970 doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'ndeki doktorasını “Paşabahçe Semtinde İşçi Sınıfının Oluşumu, Cam İşçi Hareketinin Gelişimi Ve Yönelimleri” başlıklı tez çalışması ile 2009 yılında tamamladı. Petrol-İş Sendikası'nda eğitim ve örgütlenme servislerinde görev aldı. Karadeniz'de küçük balıkçıların sosyo-ekonomik durumunu konu alan saha araştırmalarında yer aldı. Tarih Vakfı'nda sözlü tarih araştırma projelerinde çalıştı. DİSK-AR Danışma Meclisi, Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi gibi oluşumlarda sınıf araştırmaları çalışmalarına destek sundu. Kocaeli Üniversitesi İİİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesi ile 1 Eylül 2016 tarihli KHK ile üniversiteden ihraç edildi. Çalışmaları ağırlıkla emek tarihi, çalışma sosyolojisi, Türkiye işçi hareketinin sosyal yapısı ve gelişme dinamikleri gibi konularda yoğunlaşmıştır. Bu konularda çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlanmıştır.