Olağanüstü Akademi Konferansları'nda 10 Nisan'da!

Olağanüstü Akademi Konferansları'nda 10 Nisan'da!

Kamusuz Demokrasinin Sonu

 

Konuşmacılar: Nilgün Toker Kılınç – Serdar Tekin

"Yapacağımız sunum Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu siyasal krizi ve söz konusu krizin yapıtaşlarını "kamusuzlaşma" kavramından hareketle yorumlayabileceğimiz varsayımına dayanıyor. Kamusuzlaşma kavramını birbiriyle çeşitli biçimlerde ilişkili üç sürece işaret etmek üzere kullanıyoruz: (1) kamu yararına karşı piyasanın üstünlüğü, (2) kamusal alanın erozyonu ve popülist/plebisiter siyasetin yükselişi, (3) kamu gücünün hukuksuzlaşması. Bu kavramsal çerçeveden hareketle, kamusuzlaşma süreçlerinin Türkiye'de "demokrasi" ve "anayasa" açısından ne anlama geldiğini tartışmayı amaçlıyoruz..."  

Nilgün Toker Kılınç, Prof. Dr.

Doktorasını siyaset felsefesi alanında Paris VIII Saint Denis Üniversitesi'nde tamamladı. 6 Ocak 2017 tarihli KHK ile Ege Üniversitesi'nden ihraç edildiğinde Felsefe Bölümü'nün başkanlığını yürütüyordu. Politika ve Sorumluluk (Birikim Yayınları, 2012) kitabının yazarı.

 

Serdar Tekin, Dr. 

 

Doktorasını siyaset kuramı alanında Toronto Üniversitesi'nde tamamladı. 6 Ocak 2017 tarihli KHK ile Ege Üniversitesi'nden ihraç edildiğinde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesiydi. Founding Acts: Constitutional Origins in a Democratic Age (Penn Press, 2016) kitabının yazarı.