Olağanüstü Akademi Konferansları'na 25 Mayıs'ta Nilay Etiler Konuk Olacak!

Olağanüstü Akademi Konferansları'na 25 Mayıs'ta Nilay Etiler Konuk Olacak!

GÖÇ AKINI KARŞISINDA TÜRKİYE’NİN SAĞLIK HİZMETLERİ NE DURUMDA?

Nilay Etiler, KODA

 

Suriye İç Savaşı’nın başlamasının ardından Türkiye, savaştan kaçan insanların sığındığı ülkelerden biridir. Yer yer günde yüzbinlerce insanın sınırdan geçtiği Türkiye’de 2017 yılı itibariyle üç milyondan fazla Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır.

Suriyeli sığınmacıların çok azı kamplarda yaşamakta olup, büyük çoğunluğu çeşitli kentlere yerleşmiştir. Geçici koruma statüsü altına alınan Suriyeli sığınmacılar, sağlık hizmetleri anlamında kapsama alınmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olmuştur. Buna karşın, Suriyeli sığınmacıların sağlık hakkı konusu çözüme ulaşamamıştır.

AKP Döneminde nihayete yaklaşan neoliberal sağlık reformu ile şekillenen sağlık hizmetleri, beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan bu durum karşısında yetmezlik yaşamaktadır. Bu sunumda, savaş sonrası yaşanan kitlesel göç hareketi ile sağlık hizmetlerinin durumu ele alınacaktır.

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Nilay Etiler, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Çeşitli sağlık ocaklarında pratisyen hekimlik yaptıktan sonra, yine Akdeniz Üniversitesi’nde halk sağlığı uzmanlık eğitimine başladı. 1999 yılında halk sağlığı uzmanlık eğitimini tamamlayıp, 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet ve sağlık, neoliberal sağlık politikaları, kadın çalışanların sağlığı konularında çalışmaları vardır.

Barış Bildirisi imzacılarından biri olan Dr. Nilay Etiler, 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayılı KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılana kadar yaklaşık 17 yıl Kocaeli Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünde çalışmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği’nin aktivistlerindendir. Kocaeli Tabip Odası ve TTB Halk Sağlığı Kolu’nda çeşitli görevleri olmuştur. Dr. Etiler, 2014-2016 Dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesidir. Halen Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanıdır. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nde editörler kurulunda ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi yayın kurulundadır.