Olağanüstü Akademi Konferansları'na 25 Mayıs'ta Kuvvet Lordoğlu Konuk Olacak!

Olağanüstü Akademi Konferansları'na 25 Mayıs'ta Kuvvet Lordoğlu Konuk Olacak!

GÖÇMEN OLMAK, İŞÇİ OLMAK VE ÇOCUK OLMAK ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME

Kuvvet Lordoğlu, KODA

 

Bu kısa çalışma içinde Şanlıurfa ve Mardin´deüç grup çocuk ilegörüşülmüş ve bunlardan derlenen bilgiler burada sunulmaktadır. Ele aldığımız ilk grup okul ile ilişkisi bulunmayan sadecebir işyerinde çalışan çocuklardır. İkinci grupta çocuklar hem okula hem de işe giden en ağır yükleri taşıyan çocuklardır. Üçüncü gruptaki çocuklar ise sadece okula giden çalışmayan çocuklardır. Bu çalışmanın en temel kısıtlarından biri çok sınırlı sayıda çalışan çocuğa ulaşılması ve onlarıniş ortamlarında bir gözlem yapılamaması ve çalıştıran işverenlerin bu çocukları tercih nedenleri konusunda görüşme yapılamamış olmasıdır.

Suriyeli göçmen çocuk işçiler üzerine yapılan bu çalışmanın en çarpıcı izlenimi çocukların çalışma koşulları açısından 19. Yüzyılsanayi devrimi sırasındaki İngiliz dokuma sanayi çalışanlarının koşullarına benzer özellikler göstermesidir. 

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Kuvvet Lordoglu,İstanbul dogumludur. İ.Ü İktisat Fakültesi ve İşletme İktisadı Enstitüsünübitirdi.1981YılındaBursa ÜniversitesineAsistan olarak girdi.1986 yılındaÇalışma Ekonomisi alanındaDoçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesinde, Profesör ünvanı aldı. 2007yılında Touluse 2 Mirail Üniversitesinde, 2011 yılında daMontpellier 3 Paul Valery Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi olarakgörev yaptı.

Çalışmave ilgi alanı; İktisat, ve Çalışma Ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. 2000 yılından bu yanaGöçlerin İşgücü Piyasaları etkilerini ele alan konular üzerinde çalışmaktadır. Özellikle Türkiye’de bulunan göçmenlerinçalışma ilişkilerive çalışma ağları ve Mevsimlik Tarımişçileri ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Bu alanda yazılmış çok sayıda makalesive kitabı bulunmaktadır.

Çalışma alanına giren konularda 1982yılından bu yana İstanbul, Anadolu, Uludağ, Marmara ve Kocaeli Üniversitelerindelisans ve lisans üstüdersler vermiştir.

1 Eylül 2016 tarihinde “Bu suça ortak olmayacağız” adlıbildiriyi imzaladığı için 18 arkadaşı ile birlikte Kocaeli Üniversitesi´nden672 sayılı KHKile ihraç edilmiştir.