Kamuoyuna Duyuru!

Kamuoyuna Duyuru!

Kamuoyuna Duyuru,

Tarih Vakfı olarak Temmuz 2017’den bu yana, Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile ilişkilerimizi dondurmuş bulunmaktayız. Bu duyuru ile kararımızın nedenlerini kamuoyuyla paylaşmak ve resmi özür beklentimizi yinelemek istiyoruz.

2017 yılı ilkbaharında, Tarih Vakfı, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle Rus Devrimi’nin 100. Yılı vesilesiyle uluslararası bir kolokyumun düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Fakat bu karar alındıktan sonra, dönemin İstanbul Fransız Kültür Merkezi Müdürü, yazmış olduğu bir e-mailde Vakfımız adına süreci koordine eden Yönetim Kurulu üyemiz hakkında hakaretamiz bir ifade kullanmıştır.

Yönetim Kurulumuz söz konusu hakareti sadece bir üyemize değil, Tarih Vakfı’nın kurumsal kimliğine yönelik bir hakaret olarak değerlendirmiş, bunun üzerine söz konusu kolokyumu iptal etmiş ve resmi özür beklentisini Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı’na yazılı olarak iletmiştir. Kültür Müsteşarı tarafından kaleme alınan 13 Kasım 2017 tarihli cevabi mektupta, Tarih Vakfı’ndan özür dilenmemiş, tersine bahsi geçen hakaret önemsizleştirilmeye çalışılmıştır.

Bu duyuru ile konuya ilişkin hassasiyetimizi Tarih Vakfı mütevellileri ve ilgili tüm taraflar ile paylaşıyor ve resmi özür talebimiz karşılanana değin, Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile ilişkilerimizi dondurduğumuzu kamuoyuna ilan ederiz.

Tarih Vakfı Yönetim Kurulu