1917'nin 100. Yılında Devrim Sohbetleri

1917'nin 100. Yılında Devrim Sohbetleri

TARİH VAKFI

VANGELİS KECHRİOTİS PERŞEMBE KONUŞMALARI’NDA

1917’nin 100. Yılında Devrim Sohbetleri

 

1

 

“Devrimi Yeniden Düşünmek”

 

 

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları 2017 güz dönemini 1917 Ekim Devrimi’nin yüzüncü sene-i devriyesi nedeniyle Devrim üzerine sohbetlere ayrıldı. Dönemin ilk  buluşmasında Ali Yalçın Göymen’i vakfımıza konuk olacak.

 

 “Sunuşumda devrim kavramının içeriğini yeniden – ancak strateji tartışmasına indirgemeden – belirlemeye yönelik bir dizi tartışmaya yer vereceğim.Öncelikle devrimin, bugün dünyanın içinde bulunduğu hal düşünüldüğünde, kaçınılmaz olmayan bir zorunluluk ve gerçek bir alternatif olduğu fikri tartışılacak. Devrimin,  kaçınılmaz bir ereksellik ya da sihirli bir an olarak düşünmenin ötesine geçecek şekilde, ancak yine de zorunluluk vurgusu ile tanımlanıyor oluşunun temelinde yabancılaşma olgusu yer almaktadır. Yabancılaşmanın her zamankinden daha yaygın ve yoğun biçimiyle insani öznelliğini biçimlendiriyor ve küresel düzlemde mevcut bir dışarısı bırakmıyor oluşunun, devrimi zorunlu kıldığı tezi tartışmaya açılacak. Buna karşılık; insanı ekosistem içinde her iki tarafın ihtiyaçlarına göre yeniden konumlandıran, kadın ve erkekleri patriyarkal iktidar biçimlerinden ve öznellik kalıplarından azade eden, maddi, fiziksel ve zihinsel ortak zenginliklerimizi müşterekleştiren bir hareket olarak devrimin yabancılaşmanın gerçek alternatifi olduğu tartışılacak.”

 

 

Tarih: 5 Ekim 2017

Saat: 18:30-20:30

Yer: SarıdemirMah. RagıpGümüşpala Cad. DeğirmenSok. No:10, Eminönü, 34134 Fatih/Istanbul, (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 

 

 

Ali Yalçın Göymen Kimdir?

1981 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi SBF'de, Doktora eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. 2011-2017 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Araştırma Görevlisi (2013 Ekim'inden itibaren Arş. Gör. Dr.) olarak çalıştı. 2015 yılında New York Universitesi'nde misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışması yaptı. 686 no'lu KHK ile akademi kendisinden mahrum kaldı.Çalışmaları Modern Dönem Siyasal Düşüncesi, Tarihsel Materyalizm ve Siyasal Öznellik konularına yoğunlaşmıştır. Praksis dergisi Yayın Kurulu üyesidir. Habitus Kitap tarafından yayıma hazırlanan Devrim Fikri Üzerine isimli kitabın yazarıdır.