Zor Zamanlarda Akademi ve Tarihçilik

Zor Zamanlarda Akademi ve Tarihçilik
Esra Dabağcı (Ankara Dayanışma Akademisi)
Bediz Yıldız (Avrupa'dan Skype ile katılacak)
M. Görkem Doğan (Eğitim-Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi Başkanı)
Mehmet Ö. Alkan (Tarih Vakfı Başkanı)
 
Tarih: 10 Haziran Cumartesi, 14:30
Yer: Tarih Vakfı

"Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kararnameler, düzenlemeler ve fiili uygulamalar ile üniversite ve entellektüel dünyanın zapturapt altına alındığı bir dönemde akademik faaliyetin hangi şart ve hallerde devam ettirilmeye çalışılığını tartışacağız. İktidarın vizyonu dışında her türlü sesin düşüncenin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda nasıl akademinin özü olan eleştirel düşüncenin nefes alabileceğini tartışacağız. KHK'lar ile işlerinden edilenlerin dayanışma akademilerinde neler yaptıkları, sürgünde yaşamak zorunda kalan akademisyenlerin nasıl ayakta kaldığı, öğretim üyelerinin sınıf örgütü olan sendikanın nasıl bir dayanışma faaliyeti içinde olduğu, nasıl bir mücadele hattı tutturduğu, muhafazakar bir iktidar altında Tarihçilerin nasıl mesleklerini icra ederken zorlandıkları konferansımızın konusunu teşkil ediyor."