Zilan - İmroz

Tarih Vakfı 25. Yıl Belgesel Gösterimleri: Tarih – Bellek - Belgesel
                                                

ZİLAN / IMBPOƩ (İMROZ)

 

Tarih: 8 Haziran 2016, Çarşamba
Saat: 18:00
Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 

Tarih Vakfı, Nisan ayından itibaren belgesel film gösterimleri ve tartışmalarına ev sahipliği ediyor. Her belgesel gösteriminden sonra, belgeselin konu aldığı “tarihi bağlam ya da olgular” üzerine çalışan bir tarihçi, gösterilen belgeseli “tarihçinin bakış açısından” tartışacak, yorumlayacak. Belgeselci/yönetmenlerle tarihçileri buluşturacak olan bu gösterim-tartışma dizisindeki başlıca amaç, farklı iki disiplin olan tarih ile sinema dili arasındaki ilişkiyi ele almak olacak. Bu doğrultuda, Tarihçi ile belgeselci, toplumsal belleğe nasıl yaklaşır ve toplumsal olguları nasıl ele alır, analiz eder, dile getirir, görünür kılar?..Belgeselin dili tarihçinin olayları mümkün olduğunca eksiksiz yansıtma çabasını taşımak durumunda mıdır?..gibi sorulara cevap bulabilmek adına, iki farklı disiplinin aktörleri arasındaki iletişime olanak sağlayacak bir ortamı Vakıf çatısı altında imkanlı kılmak fikrinden hareket ediyoruz.

Seçilen belgesellerin ortak özelliği, “farklı Türkiyelilik hallerini” yansıtan (bir başka deyişle Türkiye’deki farklı din, dil veya kültürlerin taşıyıcısı olan toplulukları konu alan) belgeseller olmaları.

Belgesel gösterimlerinin üçüncüsü, Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi tarafından koordine edilen Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK projesi kapsamında çekilen iki filmi konuk edecek.

ZÎLAN

Kısa metraj video, 16’43’’, Şubat 2016
Batı Anadolu

Derya Gümüş 1986 Van doğumlu. Batman’da yaşıyor.
Özgür Hiçyılmaz 1992 Rize doğumlu. İzmir'de yaşıyor.

1930’da Van'ın Erciş ilçesinin Zilan bölgesindeki Kürtlere yönelik yapılan katliamdan sağ kurtulan ve Batı illerine sürgün edilenlerin hafızasının izini sürmeye yönelik bir çaba Zîlan. Katliamdan 85 yıl sonra biri Vanlı diğeri Rizeli iki genç, sürülen ailelerin katliama dair hafızalarını kayda almak ve sürgünün onlar üzerindeki etkisini görmek için Batı Anadolu’daki bu şehirlerden birini ziyaret ediyor.Bütünüyle kaybedilmiş bir geçmiş, nesiller arası aktarımın olamadığı, kabullenmek üzerine kurulu bir bugünle birleşiyor Zîlan’da. Film, kulak verdiği insanlar ve kaydettiği mekânlara hem yakın hem mesafeli durmaya çalışırken, hatırlayamamanın ve konuşamamanın şiirsel bir ifadesi haline geliyor.

IMBPOƩ (İMROZ)

Kısa metraj video, 16’43’’, Şubat 2016
Gökçeada (Çanakkale)

Murat Yüksel 1988 Osmaniye doğumlu. Mardin’de yaşıyor.
Onur Tekin 1990 İstanbul doğumlu. Çanakkale’de yaşıyor.
Zehra Güzel 1988 Urfa doğumlu. Urfa’da yaşıyor.

IMBPOƩ (İmroz), bugün Gökçeada olarak bilinen coğrafyada yaşayan insanların hikâyelerini paylaşmayı amaçlayan kısa bir belgesel. Film, Türkiye’de Rumlara yakından bakarak hem iktidarın toplumu yaralayan acımasızlığının, hem de her türlü kimliğin ötesine geçen güçlü bir aidiyet duygusunun izlerini takip ediyor. Aynı zamanda ‘cezaevi’ olmanın reva görüldüğü bir adanın da hikâyesi olan IMBPOƩ, adadaki mekânların görüntüsüyle, yaşanan kayıplara rağmen birbirine tutunan insanların tanıklıklarını röportajlar aracılığıyla bir araya getiriyor. Toplumsal ve kişisel hafızanın ancak bu insanların hatırladıkları ve anlattıklarıyla, mekânda halen görülebilen izlerden ibaret olduğu notunu düşerek...

Ayşe Ozil’in tartışmacı olarak katılacağı bu gösterim, 8 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşecektir. Tüm gösterim serisi, Tarih Vakfı Eminönü binasında ücretsiz olarak izlenebilecektir.