Kentsel Mekan, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik: Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda Fuhuş (1884-1915) - Müge Telci Özbek

Bu konuşma 19. Yüzyılın ikinci yarısından 20. Yüzyıl başlarına kadar uzanan bir süreçte İstanbul’un yaşadığı toplumsal, demografik ve mekânsal dönüşümlere ve fahişelerin bu dönüşüm içindeki ‘yerlerine’ odaklanıyor. Çalışmada öncelikli olarak fahişeliği bir meslek olarak ele alıp bu mesleği icra eden kadınların deneyimlerini ve bu kadınlara yönelen idari pratikleri inceliyorum. Aynı zamanda, tarihsel olarak üretilmiş bir kategori olarak fahişeliğin, orta sınıfların mesleki ve toplumsal normlarının dışına çıkan kadınlara uygulanan bir etiket olduğuna dikkat çekiyorum. Bu etiketin son dönem Osmanlı İstanbul’unda toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnisite gibi ayrımlara dayalı tahayyüllerin oluşumundaki rolüne bakıyorum. Çalışmanın temel hedefi hem bir deneyim hem de bir etiket olarak fahişelikten yola çıkarak son dönem Osmanlı İstanbul’unda cinsellik, toplumsal cinsiyet, sınıf ve mekân ilişkileri üzerine bir çözümleme üretmek.

 

 

Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışma Dizisi:

 

Son yıllarda kadın tarihi üzerine çalışan araştırmacılar, kadınların ekonomik hayatta, aile ilişkilerinde, hukuk sisteminde varlıklarını göz önüne serdiler, pek çok kadının hikâyesini gün ışığına çıkardılar ve özellikle II. Meşrutiyet sonrası kadın hareketi ve kadın dergiciliği üzerinden kadınların politik varlık ve eylemliliklerini görünür kıldılar. Tarih Vakfı’nda Bahar 2015 döneminden itibaren başlatılmış olan bu tartışma dizisi, mevcut çalışmaları bir başka düzleme taşımayı hedefleyerek,  “toplumsal cinsiyet” kavramı “Osmanlı ve Türkiye özelinde analitik ve eleştirel bir kategori olarak nasıl ele alınabilir?”, “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarih yazımına nasıl katkı yapabilir?” ve en önemlisi “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği yapmak mümkün müdür?” gibi sorulara cevap aramayı amaçlıyor.

 

 

Tarih: 21 Nisan 2016, Perşembe

Saat: 19.00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 

Müge Telci Özbek kimdir?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü’nden MFA, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nden MA dereceleri aldı. 2000-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, 2003-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde “Gender and Sexuality: Prostitution in the Late Ottoman Istanbul” başlıklı doktora tez çalışmasına devam ediyor.