Kayıp Vatan

Tarih Vakfı 25. Yıl Belgesel Gösterimleri: Tarih – Bellek - Belgesel

Tarih Vakfı, Nisan ayından itibaren belgesel film gösterimleri ve tartışmalarına ev sahipliği edecek. Her belgesel gösteriminden sonra, belgeselin konu aldığı “tarihi bağlam ya da olgular” üzerine çalışan bir tarihçi, gösterilen belgeseli “tarihçinin bakış açısından” tartışacak, yorumlayacak. Belgeselci/yönetmenlerle tarihçileri buluşturacak olan bu gösterim-tartışma dizisindeki başlıca amaç, farklı iki disiplin olan tarih ile sinema dili arasındaki ilişkiyi ele almak olacak. Bu doğrultuda, Tarihçi ile belgeselci, toplumsal belleğe nasıl yaklaşır ve toplumsal olguları nasıl ele alır, analiz eder, dile getirir, görünür kılar?.. Belgeselin dili tarihçinin olayları mümkün olduğunca eksiksiz yansıtma çabasını taşımak durumunda mıdır?.. gibi sorulara cevap bulabilmek adına, iki farklı disiplinin aktörleri arasındaki iletişime olanak sağlayacak bir ortamı Vakıf çatısı altında imkanlı kılmak fikrinden hareket ediyoruz.

Seçilen belgesellerin ortak özelliği, “farklı Türkiyelilik hallerini” yansıtan (bir başka deyişle Türkiye’deki farklı din, dil veya kültürlerin taşıyıcısı olan toplulukları konu alan) belgeseller olmaları.

Gösterim dizisinin ilk belgesel filmi Aydın Kapancık’ın yönetmenliğini üstlendiği Kayıp Vatan. Kayıp Vatan, 1970 yıllında İstanbullu Rum Kimon ve Maria Kosmeto ailelerinin hibesi yoluyla kurulmuş, anayurtlarından istekleri dışında ayrılmaya zorlanmış olan evsiz ve aciz durumdaki İstanbullu Rumlara kirasız barınma ve sosyal destek imkânı sağlayan, Kosmetio Vakfı’nda çekilmiş bir film. Filmde, Kosmetio Vakfı’nın etkinlikleri ile İstanbullu Rumların 1950 yıllından bugüne olan tarihini beraber sunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Stefo Benlisoy’un tarihçi tartışmacı olarak katılacağı bu ilk gösterim, 30 nisan 2016 tarihinde gerçekleşecektir. Tüm gösterim serisi, Tarih Vakfı Eminönü binasında ücretsiz olarak izlenebilecektir.