İzmir Yedi İklim Söyleşileri

Tarih Vakfı İzmir Yedi İklim Söyleşileri - 4 
Prof. Dr. İlhan Tekeli

İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si


Türkiye Cumhuriyeti tarihi konusunda yapılan hemen hemen tüm çalışmalarda İkinci Dünya Savaşı bir dönüm noktası olarak gösterilmiştir. Bu savaş sonrasında Türkiye'nin dış politikasında, ekonomi politikasında ve siyasal rejiminde çok önemli dönüşümler gerçekleşmiştir. Türkiye'de meydana gelen bu kapsamlı değişim, sadece dış konjonktür değişmeleriyle değil, toplumsal değişimlerle birlikte değerlendirildiğinde anlaşılabilir. Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin söyleşisi bu çerçevede bir değerlendirmeyi hedef alacak…

 

17 Aralık 2015 Perşembe, 19:00
Türkan Saylan Kültür Merkezi, Alsancak