EMEK TARİHİ KONFERANSLARI- III

 

 

EMEK TARİHİ KONFERANSLARI - III

Emek ve Cumhuriyet:

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980

 

28 EKİM 2017

 

09:30    KAYIT

 

10:00 - 11:00     AÇILIŞ

Tarih Vakfı, Tüstav ve Disk: Merhaba

Zafer Toprak: Açılış Konuşması

 

11:00 - 12:30     I. OTURUM:

İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde İşçiler, Memurlar ve Sendikacılar

Oturum Başkanı: Erol Ülker

Stefo Benlisoy

Nevşehirli, doktor, eğitimci, sendikacı: Doktor Arhangelos Gavril kimdi?

Aslı Yılmaz Uçar

1920’lerde Memur Emeği

Nurşen Gürboğa

İstanbul Kent Tarihine Vapurdan Bakmak

Şirket-i Hayriye İşçilerinin Yerleşim Örüntüleri, 1900-1945


 

 

 

 

 

12:30 - 14:00     ÖĞLE ARASI

 

14:00 - 16:00     II. OTURUM:

1930’lar Türkiye’sinde Kadın İstihdamı, İşçiler ve Mekan Oturum Başkanı: Füsun Üstel

Özgün Millioğulları Kaya

İktisadi Devlet Teşekküllerinde Kadın İstihdamı

Egemen Yılgür

Erken Cumhuriyet Dönemindeki:

Politik ve Sendikal Etkinlikleriyle Mübadil (Roman) Tütün İşçileri

 

16:00 - 16:30     ARA

 

16:30 - 18:00     III. OTURUM:

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Sınıf Oluşumu Oturum Başkanı: Aziz Çelik

Sinan Yıldırmaz

İsçilerin Kütüphanesi:

Türkiye’de İşçilerin Entelektüel Hayatı (1946-1961)

İhsan Seddar Kaynar

1948 Lefke Madenci Grevi: Halkların 125 Günlük Ortak Mücadelesi

Barış Alp Özden

Üretimin ve Emek Kontrolünün Değişen Biçimleri: Tekstil İşçileri Örneği

Murat Metinsoy

Savaş ve Milli Şeflik Rejimi Kıskacında

İşçi Sınıfının Gündelik ve Enformel Mücadeleleri


29 EKİM 2017

 

09:00 - 10:30     IV. OTURUM:

27 Mayıs 1960 Sonrası Türkiye’sinde İşçiler, Grev Hakkı ve CHP Oturum Başkanı: Hakan Koçak

Muzaffer Kaya

“Bizim de Sözümüz Var”

1961-1963 İşçi Eylemleri ve Grev Hakkının Yasalaşması

Hande Malgaç/Emek Önder Ünlü

Teşekkül ve Tatbik: Anayasa ile Yasa arasında Grevler (1961-1963)

Kerem Hocaoğlu

1965’ten 1973 Seçimine Kadar CHP’nin İşçi Söylemi

Özgür Balkılıç

Ekmeğimiz ve Birliğimiz İçin:

İstanbul Metal Sektöründe Kolektif Eylemler (1968-1970)

 

10:30 - 11:00     ARA

 

11:00 - 12:30     V. OTURUM:

DİSK, Sosyal Muhalefet ve Siyaset: Oturum Başkanı: Mehmet Ö. Alkan

Ali Haydar SOYSÜREN

12 Mart 1971 Muhtırası Bağlamında DİSK’in Askerle İmtihanı

Süreyya Algül

1970’ler Türkiye’sinde sosyal muhalefetin öncüsü olarak DİSK ve Türkiye siyaseti

Zafer Aydın

Sendika Seçme Özgürlüğü ve Fabrika İşgalleri


12:30 - 14:00     ÖĞLE ARASI

 

14:00 - 15:30     VI. OTURUM:

1970’lerde Sermaye, İşçiler ve Sinema Oturum Başkanı: Banu Kavaklı

Recep Koray Yılmaz

Sermaye İlişkisinin Farklı Momentlerinde İşçi Sınıfı: Arçelik Örneği

Suna Can Özbulduk

Türkiye Sineması Sendikal Örgütlenme Tarihi: Sine-Sen Örneği

Tuba Demirci

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Sinemasında Ev Dışı Kadın Emeği Temsilleri, (1923-1980)

Görkem Doğan

CHP için Ortanın Solu, Türk İşçi Hareketi İçin

Sosyal Demokrat Düzen: CHP’nin Türk İş’e yönelim verme çabası

15:30 - 16:00     ARA

 

16:30 - 18:00     VII. OTURUM:

Tanıklıklarla DİSK ve İşçi Mücadeleleri Oturum Başkanı: Y. Doğan Çetinkaya

Can Şafak

Morrison’un İnşaat İşçileri

Halit Erdem

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980

Masis Kürkçügil

Asis Deneyimi ve Elka Grevi Dersleri

Hamdi Maskar

Federal Almanya’da Göçmen İşçiler ve TKP.

 

Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi ve Disk Sosyal İş’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.